Valgkampskolering

SVs valgkampskolering vil i år foregå digitalt, og blir gjennomført på Zoom av ansatte og tillitsvalgte fra SV sentralt. Her finner du en oversikt over de ulike kursene, datoer og påmelding.

Organisatorisk skolering

«Korleis planlegge valgkampen lokalt»

Vi set opp same kurset på fire ulike datoar, slik at flest mogleg av lokallaga skal få det med seg:

Trykk her for påmelding til «korleis planlegge valkampen lokalt»
(Påmeldingsfrist to dagar før kurseti)

Politisk skolering

Trykk her for påmelding til politiske skoleringar
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)

Skolering i sosiale medium (SoMe)

Trykk her for påmelding til skolering i sosiale medium
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)