Å lage gode arrangementer

Her finner du tips til hvordan dere best kan avholde arrangementer og møter i fylkeslaget eller lokallaget. For å se maler til konkrete arrangementer dere kan gjennomføre se under "arrangementmaler" i ressursbanken.

Dere kan søke til SVs organisasjonsfond om støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitetsnivået og bedre medlemstilbudet.

Her finner dere forhåndsgodkjente arrangementer for 2024:

Her finner dere eksempler på aktiviteter i fylkeslag:

Forberedelser og organisering

Sjekkliste for arrangement:

Forslag til framdriftsplan

Valg av lokale: