Videokonferanse

SV bruker Zoom som platform for møter og konferanser på nett.