SV-kafé

SV-kafé er en god mulighet til å nå ut til både nye og gamle medlemmer, og nysgjerrige ikke-medlemmer, i en hyggelig og uformell setting.

Her kan du laste ned mal for hvordan dere kan gjennomføre en SV-kafé.