Partikontoret

Audun Herning
Partisekretær, valt av landsmøtet
Mobil: 408 50 015
E-post: audun.herning@sv.no

Tilsette

Eli Ulvestad
Dagleg leiar
Mobil: 994 64 995
E-post: eli.ulvestad@sv.no

Selyn Fararuni
Administrasjonssekretær
Mobil: 467 86 134
E-post: selyn.fararuni@sv.no

Janne Grøttumsbråten 
Administrasjonssekretær (arbeidsdagar måndag, onsdag og torsdag)
Mobil: 905 62 300
E-post: janne.grottumsbraten@sv.no

Økonomi

Dag Kühle-Gotovac
Økonomileiar
Mobil: 469 69 109
E-post: dag.kuhle-gotovac@sv.no

Marit Nagel Rønningen
Økonomirådgjevar (kontorplass i Porsgrunn)
Mobil: 908 57 599
E-post: marit.nagel.ronningen@sv.no

Therese Häger
Økonomirådgjevar (arbeidsdagar måndag, tysdag og torsdag)
Mobil: 476 07 393
E-post: therese.hager@sv.no

Kampanje

Kristian Fjellanger
Valkampleiar og leiar for kampanjeavdelinga
Mobil: 959 77 233
E-post: kristian.fjellanger@sv.no

Jørgen Hammer Skogan
Folkevalgtrådgjevar
Mobil: 473 02 423
E-post: joergen.skogan@sv.no

Henriett Skou Røed
Kampanjerådgjevar
Mobil: 928 40 885
E-post: henriett.roeed@sv.no

Solomon Hindel Kamara
Kampanjemedarbeidar
Mobil: 472 44 090
E-post: solomon.kamara@sv.no

Jens Karlsen
Rådgjevar sosiale medier
Mobil: 452 30 833
E-post: jens.karlsen@sv.no

Silje Amundsen Faugli
Grafisk rådgjevar (arbeidsdagar tysdag, onsdag og torsdag)
Mobil: 951 09 424
E-post: silje.faugli@sv.no

Organisasjon

Endre Isachsen Flatmo
Leiar for organisasjonsavdelinga
Mobil: 476 61 415
E-post: endre.flatmo@sv.no

Felix Vaager
Organisasjonsrådgjevar, digitalisering og IT
Mobil: 481 08 666
E-post: felix.vaager@sv.no

Nils-Erik Aasen Flatø
Organisasjonsrådgjevar, medlemmer og lokallag
Mobil: 941 01 457
E-post: nils-erik.flato@sv.no

Stine Solvoll Navarsete
Organisasjonsrådgjevar, skolering
Mobil: 482 59 441
E-post: stine.navarsete@sv.no