Møteledelse

Tre tips for å lage gode styremøter

  1. Lag et årshjul som er knyttet opp mot arbeidsplanen, som laget kan følge gjennom året.
  2. Start møtene med en gjennomgang av referatet fra forrige møte, for status på det dere vart enige om da.
  3. Avslutt gjerne møtene med en kort evalueringsrunde; hva fungerte bra og hva var ikke så bra med dette møtet?

Forberedelse og oppfølging av styremøter

Gjennomføring av styremøte

Ved å gjøre enkle grep kan man sørge for et vellykket styremøte:

Rollen som møteleder

Møteetikette for digitale møter