Pressehenvendelser

Pressebilder av kandidater og politikere

SVs pressetelefon: 90 93 34 00. NB: Denne mottar ikke SMS.
Pressetelefonen er betjent fra 07:00 til 22:00 på hverdager, fra 10:00 til 20:00 på lørdager, og fra 12:00 til 22:00 på søndager.

Siri Gjørtz
Kommunikasjonssjef
Ansvar for utenriks, kontroll, utdanning, arbeid- og sosial og helse- og omsorg
E-post: siri@stortinget.no
Mobil: 92048949

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgiver
Ansvar for miljø- og energi, næring, transport og kommunal
E-post: rro@stortinget.no
Mobil: 47286663

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgiver
Ansvar for finans, familie og kultur, justis og sosiale medier
E-post: mgl@stortinget.no
Mobil: 98620468