Pressehenvendelser

Pressebilder av kandidater og politikere

Vi ber om at pressetelefonen kontaktes utenom ordinær arbeidstid. 
SVs pressetelefon: 90 93 34 00. NB: Mottar ikke SMS.

Pressetelefonen er betjent: 
07:00 til 22:00 på hverdager
10:00 til 20:00 på lørdager 
12:00 til 22:00 på søndager.

Ansvarsdeling pressekontakt:

Martin Grüner Larsen, fungerende kommunikasjonssjef, tlf 986 20 468, e-post: mgl@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (Næring)
Nestleiar Marian Hussein (Helse og omsorg)
Audun Lysbakken (Kontroll og konstitusjon)
Freddy André Øvstegård (Arbeid og sosial)
Andreas Sjalg Unneland (Justis)
Ingrid Fiskaa (Utenriks)

Runa Røed, kommunikasjonsrådgiver, tlf 472 86 663, e-post: rro@stortinget.no

Pressekontakt for: 
Lars Haltbrekken (Energi og miljø)
Kari Elisabeth Kaski (Finans)
Grete Wold (Utdanning)
Mona Fagerås (Transport)
Birgit Oline Kjærstad (Kommunal)
Kathy Lie (Familie og kultur)

Hege Skarrud, personlig rådgiver, tlf 452 64 085, e-post: hesk@stortinget.no

Pressekontakt for: 
Partileiar Kirsti Bergstø