Pressehenvendelsar

Pressebilete av kandidatar og politikarar

Utanom ordinær arbeidstid kan du kontakte oss via SV sin pressetelefon: 90 93 34 00. NB: Mottek ikkje SMS.

Du får svar på pressetelefonen på følgjande tidspunkt: 
07:00 til 22:00 på kvardagar
10:00 til 20:00 på laurdagar 
12:00 til 22:00 på søndagar

Ansvarsdeling pressekontakt:

Espen Løkeland-Stai, Kommunikasjonssjef
tlf: 950 88 841, e-post: espen.lokeland-stai@stortinget.no

Pressekontakt for:
Leiar Kirsti Bergstø

Martin Grüner Larsen, kommunikasjonsrådgjevar
tlf 986 20 468, e-post: mgl@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Marian Hussein (Helse og sosial)
Birgit Oline Kjerstad (Kommunal)
Audun Lysbakken (Kontroll og konstitusjon)
Freddy André Øvstegård (Arbeid og sosial)
Andreas Sjalg Unneland (Justis)
Ingrid Fiskaa (Utenriks og forsvar)

Runa Røed, kommunikasjonsrådgjevar
tlf 472 86 663, e-post: rro@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (Næring)
Lars Haltbrekken (Energi og miljø)
Kari Elisabeth Kaski (Finans)
Mona Fagerås (Transport)
Kathy Lie (Familie og kultur)
Grete Wold (Utdanning)