Tillitsvalgt i lokallag

SVs tillitsvalgtskolering er en grunnskoleringspakke for tillitsvalgte i lokallag. Den består av seks ulike deler hvor tillitsvalgte kan lære mer om ledelse, medlemsoppfølging, arrangement, økonomi, kommunikasjon og politikkutvikling.
Mann skriver på tavle. Illustrasjon.

Her finner du SVs grunnskoleringspakke for tillitsvalgte i lokallag. Det er i alt seks ulike presentasjoner hvor tillitsvalgte kan lære mer om ledelse, medlemsoppfølging, arrangement, økonomi, kommunikasjon og politikkutvikling.

SV sentralt har utformet et notat for dere som skal planlegge og gjennomføre skoleringene. I notatet finner dere tips til forberedelser, forslag til gjennomføring og hva som er viktig å ha med i påmeldingen for deltakere.

Tillitsvalgtsskolering for lokallagLast ned

Ønsker ditt lokallag skolering? Ta kontakt med din fylkessekretær.
Trykk her for å finne finne kontaktinformasjonen deres.

Presentasjoner

Å lede et lokallag

Denne presentasjonen fokuserer på lokallagets plass i organisasjonen, styrets oppgaver og roller samt hvordan lage en god partikultur.

Å leie eit lokallag – NynorskLast ned
Å lede et lokallag – BokmålLast ned

Medlemsoppfølging

Denne presentasjonen fokuserer på oppfølging av medlemmer. Den tar for seg alt fra verving, oppfølging av nye og erfarne medlemmer, medlemsregisteret, personvern og mye mer.

Medlemsoppfølging – NynorskLast ned
Medlemsoppfølging – BokmålLast ned

Aktiviteter og arrangementer

Denne presentasjonen gjennomgår ulike typer for lokallagsaktiviteter. Den tar for seg både planlegging, gjennomføring og mobilisering, samt hvordan medlemmer kan aktiviseres gjennom aktivitet.

Aktivitetar og arrangement – NynorskLast ned
Aktiviteter og arrangementer – BokmålLast ned

Økonomi og administrasjon

Denne presentasjonen handler om økonomiarbeidet i lokallaget. Hvordan lager man budsjett og setter opp regnskap? Hvordan fungerer Partiportalen og den offentlige partistøtten? Hvordan forholder man seg til SVs partiskatt?

Økonomi og administrasjon – NynorskLast ned
Økonomi og administrasjon – BokmålLast ned

Kommunikasjon

Er det egentlig så viktig at vi bruker riktig logo? Hva er forskjellen på intern og ekstern kommunikasjon? I denne skoleringen lærer deltagerne om, og bruken av, både tradisjonelle og sosiale medier. Hva en god pressemelding bør inneholde og hvordan man gjennomfører et kjekt digitalt møte er noe av det man går igjennom.

Kommunikasjon – NynorskLast ned
Kommunikasjon – BokmålLast ned

Politikkutvikling – Lokallaget som politisk kraft

Den siste presentasjonen tar for seg lokallagets politiske rolle og muligheter. Hvordan man finner gode saker, bygger eierskap rundt dem og hvordan man kan gå til verks for å få gjennomslag og markere seg.

Politikkutvikling- NynorskLast ned
Politikkutvikling – BokmålLast ned