Kartlegging

Kartlegging i Zetkin handler om å lage gode spørreundersøkelser for å finne ut hvordan medlemmene og sympatisører kan bidra, og på hvilken måte de ønsker å bidra.

Se eksempel på spørreundersøkelse for valgkamp her.

Lokallag skal utforme spørreundersøkelsen i løpet av en uke etter kurset. Hvis det er knapt med tid, lag i alle fall et utkast.

Video om hvordan man lager spørreundersøkelser

En spørreundersøkelse for valgkamp bør være «passe» lang. Eksempelundersøkelsen har 8 spørsmål.

Spørsmålet der vi spør om folk vil bidra i valgkampen inneholder alternativer for å delta kun på en aktivitet, eller svare nei.

Vi spør etter de egenskapene vi på forhånd vet at vi ser etter i et avkrysningsspørsmål, deretter er det et spørsmål der de kan skrive inn andre svar. Vi spør også hvilke konkrete planlagte aktiviteter folk ønsker å delta på.

Når det gjelder når folk kan delta på aktiviteter velger vi å kunne få ganske presise svar, med alternativer for tid på dagen og ulike ukedager, og et eget spørsmål om deltakelse i helger.

Det siste spørsmålet handler om geografisk område, dette er bare aktuelt dersom lokallaget ønsker å dele inn valgkampen i ulike fokusområder.