Ringeaksjoner

Ringeaksjoner brukes for å mobilisere fler av medlemmene enn man får til ved å benytte f.eks. nyhetsbrev eller sosiale medier alene.

Hvis lokallaget legger ned arbeid i å mobilisere tidlig får de mer ressurser tilgjengelig senere. Man kan regne med å få omtrent fem ekstra aktivister til en kampanje per time en person bruker på å ringe.

Slik foregår telefonsamtalen

Last ned ringemanus her

Bruke ringeverktøyet

Sette opp ringeoppdrag