Aktivisere og mobilisere

SV skal være et utadvendt, inkluderende, lyttende og mangfoldig parti som inviterer folk med på laget og med på å bygge et samfunn for de mange, ikke – for de få.

SVs medlemsfilosofi

Hvordan kan medlemmer bidra i lokallaget?

Hold kontakten med medlemmene

Det er viktig å holde kontakten med medlemmer i lokallaget, spesielt for å oppdatere om hva lokallaget jobber med, kommende aktiviteter og muligheter for medlemmer til å engasjere seg.

Det finnes ulike måter å holde kontakten på: