Løpesedler på ulike språk

Her kan du laste ned en kort løpeseddel med SVs viktigste saker. Løpeseddelen kan skriver ut og deles ut lokalt.