Rapportere valgkampbidrag

Viktig informasjon om rapportering av bidrag i valgår.

Som kjent er partiene pålagt å rapportere bidrag i valgår (både pengebidrag og andre gaver) fortløpende fom. 01.01.23 til fredag før valgdag 08.09.23. Alle bidrag skal rapporteres senest innen fire uker etter at de er mottatt.

Nytt av året er at dette ikke skjer på skjema i Altinn, men via  https://partiregnskap.statsforvalteren.no/ – som er en nettside underlagt partiportalen.no. Alle som har rolle i Partiportalen får rolle som «bidragsfører» i rapporteringsmodulen.

Fremgangsmåte:

1. Søk opp  https://partiregnskap.statsforvalteren.no/ og logg inn med BankId

2. Velg aktuell Parti/rolle

3. Under menyen Bokføring velger du bidrag (for de fleste eneste valget som kommer frem)

For å kunne fullføre første bidragsregistrering for året må du også registrere en konto for mottak av bidraget. Det er ikke krav til annet enn navn og adresse på eier av konto.

4. Dersom dette er første bidrag fra vedkommende i år, fyll ut alle obligatoriske felter i skjema ‘Bidragsgiver‘og velg ‘Registrer’. Er bidragsgiveren allerede registrert, velger du vedkommende fra nedtrekkslisten ‘Velg bidragsgiver’

I bildet ‘Bidragsgiver’ velger du type bidragsgiver og fyller ut felter markert med *. Obligatoriske felter vil variere avhengig av type bidragsgiver
Oppsummering av registrert bidrag før det sendes til godkjenning. Trykk «Bokfør»

  1. Rapporten sendes da til SSB, og den som er kontaktperson for laget får beskjed (e-post) om å bekrefte bidraget.
  2. Så blir bidraget publisert i SSB sin oversikt