Partiskatt til lokallaget

Her finner du avtale for betaling av partiskatt til lokallaget som kan brukes mellom lokallaget og folkevalgte tilknyttet kommunestyrer/bydelsutvalg.