Skriv for SV!

Tips til deg som vil skrive for SV! 

Ingenting er bedre enn at du som medlem brenner for noe, tar opp pennen, og deler dine hjertesaker og SVs gode politikk med et leserinnlegg. 

  1. Finn en sak som engasjerer folk. Saken du skriver om bør være aktuell og være en sak som skaper engasjement hos leseren.
  2. Hvem er motstanderen i saken? Prøv å tydelig definere hvem som er SVs motstandere i saken.
  3. Har du noen eksempler som kan illustrere saken din? Prøv å finne en «case» som kan bidra til å løfte saken og gjøre den mer aktuell.
  4. Om du skriver om en nasjonal sak, prøv å knytt den til lokale forhold. Er det noe for eksempel kommunestyret kan gjøre med saken?
  5. Ikke bruk stammespråk eller mange kompliserte tall. Skriv så enkelt og kortfattet som mulig.
  6. For å være sikker på at det du skal si noe om stemmer med SVs vedtatte politikk, kan du sjekke ut Arbeidsprogram, Prinsipprogram, eller slå opp i SV fra A til Å
  7. Hvis du vil skrive om lokal politikk, er det lurt å spørre lokallagsleder om vi har noe politikk på området du kan sette deg inn i. Kanskje noen i lokallaget til og med vil hjelpe med å se over teksten for deg før du sender den inn. Det kan du be om. Du finner kontaktinformasjon til ditt lokallag her: SV – Fylkes- og lokallag
  8. Hvis du er usikker på om det du skriver om representerer partiets politikk, så kan du bruke formuleringen «Jeg uttaler meg ikke på vegne av partiet, men som SV-medlem». 
  9. Husk partidemokratiet! Hvis du vil si noe som går imot vedtatt politikk, så er det mulig å foreslå endringer gjennom demokratiske prosesser i lokallaget, fylkeslaget, og helt opp til landsmøtet. Ofte er det en bedre måte å løse opp i uenigheter enn å ta diskusjonen mellom SV-ere i media.