E-postsignatur

Her finn du SVs standardoppsett for e-postsignaturar. SV brukar skrifttypen Arial i svart i skriftstørrelse 11. Me brukar logo med bakgrunnsfarge for å sikre leseleg tekst uavhengig av mørkemodus eller liknande. E-posten skal innehalde følgjande:

Diverre handsamar ulike e-postklientar e-postsignaturar ulikt. Me anbefaler at du kopierer eksempelsignaturen på ynskja målform, og limar inn i e-postklienten. Du skal ikkje lagra bildet for å så lasta opp.

Avhengig av klienten du brukar må du gjere etterjusteringar. Sjå over at skrifttypa er Arial og om det har vore noko automatisk fargeformatering til døme av e-postadressa til lenkefarge.

Nynorsk


Vennleg helsing


Fornamn (Mellomnann) Etternamn
Stillingtittel
SV – Sosialistisk Venstreparti

din.epost@sv.no
+47 000 00 000

Bokmål


Vennlig hilsen


Fornavn (Mellomnavn) Etternavn
Stillingtittel
SV – Sosialistisk Venstreparti

din.epost@sv.no
+47 000 00 000