Lettlest

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 07. april 2021
Oppdatert: 09. august 2023
Lesetid: ca. 3 min

Del godene!

De siste årene har Norge blitt sånn at de som har mest penger får mer, og de som har minst penger får mindre. Forskjellene øker når pengene heller blir brukt på store skattekutt til de rikeste enn på fellesskapet. SV mener fellesskapets penger skal gå til skoler sykehus og andre goder til alle, ikke bare til de som har mest fra før.

Skole

Barn er forskjellige. Derfor vil SV jobbe for at det blir flere lærere og andre voksne i skolen, som har god tid til å hjelpe hvert enkelt barn og passe på barn ikke blir mobba. Noen lærer helt fint ved å lese, skrive og regne i boka. Andre trenger å bruke hendene og kroppen for å forstå og huske. For å skape en slik skole vil SV at skolen skal bli mer praktisk og variert. Barna må få tid til å være nysgjerrige og kreative. Det bør være minst en time fysisk aktivitet hver dag. Det er viktig for kroppen og det er bra for å kunne konsentrere seg. SV vil også innføre gratis skolemat. Leksene mener vi skal gjøres på skolen. Da kan barna få hjelp fra en lærer, og så har de fri når de kommer hjem.

Helse

Alle skal ha et godt helsetilbud der de bor. Da må vi bruke mer penger på sykehus, sykehjem og andre viktige helsetilbud. SV vil at alle skoler skal ha en egen skolepsykolog og at det skal satses mer på psykisk helse. I dag er de fleste helsetilbud gratis, unntatt å gå til tannlegen. Vi vil at det skal bli mye billigere å få regulering, og billigere for voksne å gå til tannlegen.

Fritid

Alle skal har rett på gode fritidstilbud der de bor. SV vil at alle kommuner skal ha et tilbud om fritidsklubb eller lignende, og penger nok til å kjøpe inn utstyr og ansette ungdomsarbeidere. Flere må få tilbud om kulturskole, og kulturskolen må bli billigere. Bibliotekene og kulturhusene må ha flere ansatte og åpningstider som passer de som skal bruke og nok penger til å kjøpe inn utstyr, bøker og annet.

Klima og miljø

Forskerne har gitt oss klar beskjed: Vi må slippe ut mindre klimagasser. Det er den eneste måten å unngå at klimaendringene ødelegger naturen vår. SV vil at Norge skal slippe ut halvparten så mye klimagasser i 2030 som vi gjør i dag, og slutte å slippe ut klimagasser før 2040. Vi vil ha mer tog, buss og bane, Færre biler og flere sykler. Vi vil slutte å leite etter olje og heller lage nye jobber som ikke slipper ut klimagasser. Vi vil hindre flere dyre- og plantearter i å dø ut. Vi vil verne mer skog og naturområder, forby plastikk som kun brukes en gang, og ta vare på truede dyrearter som ulv og fjellrev.

Samferdsel

SV kjemper for at alle skal ha muligheten til å reise enkelt, trygt og miljøvennlig. Vi må heller bygge tog, trikk og busstilbud istedenfor dyre motorveier. Det må bygges ut flere bussruter og kollektivreiser der tilbudet er for dårlig. Rundt mange skoler er det også for mye biltrafikk. SV kjemper derfor for trygge skoleveier med mindre biltrafikk og tilgang til god og trygg skoleskyss for alle barn som trenger det.

Arbeidsplasser og næringsliv

SV vil ha et arbeidsliv som er trygt og godt. De ansatte må ha en arbeidshverdag de kan trives i, med tid til å gjøre jobben skikkelig. Da trengs flere ansatte i flere yrker, som på skoler og sykehus. Det er viktig at man ikke mister inntekt dersom man bli syk fra jobben. Når vi skal utvikle et grønt samfunn uten utslipp, vil SV jobbe for at vi får flere trygge arbeidsplasser i flere næringer.