Styrets roller og oppgaver

Styrets ansvar

Styrets oppgaver

Ulike roller i styret

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Andre roller i styret:

*For mer informasjon om styrets arbeid og hvordan dere best kan lede et lokallag, se presentasjoner under kategorien «kurs» i Ressursbanken.