Menneskene i SV

I SV har vi mange dyktige og engasjerte folke- og tillitsvalgte. Finn ut mer om noen av de her.
Alle Stortingskandidater Stortingsrepresentanter

Audun Lysbakken

Partileiar, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Hordaland valkrins Parlamentarisk leiar, Medlem av utanriks- og forsvarskomiteen
Epost: audun.lysbakken@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 32

Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleiar i SV, Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Troms valkrins Medlem av Næringskomiteen
Epost: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Karin Andersen

Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Hedmark valkrins Leiar av kommunal- og forvaltningskomiteen
Epost: karin.andersen@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 74

Mona Fagerås

Stortingsrepresentant og 1. Kandidat i Nordland Medlem av utdannings- og forskningskomiteen
Epost: mona.fageras@stortinget.no
Telefon: 414 11 435

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant og 1. kandidat frå Sør-Trøndelag valkrins Medlem av energi- og miljøkomiteen
Epost: lars.haltbrekken@stortinget.no
Telefon: 916 12 191

Kari Elisabeth Kaski

Stortingsrepresentant og 1. kandidat i Oslo Medlem av finanskomiteen
Epost: kari-elisabeth.kaski@stortinget.no

Kirsti Bergstø

Nestleiar i SV og 1. Kandidat for Akerhus valkrins Epost: kirsti.bergsto@sv.no

Petter Eide

Stortingsrepresentant frå Oslo Medlem av justiskomiteen
Epost: petter.eide@stortinget.no
Telefon: 412 48 794

Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant og 1. kandidat frå Østfold valkrins Medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen
Epost: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no
Telefon: 901 10 891

Nicholas Wilkinson

Stortingsrepresentant frå Akershus valkrins Medlem av helse- og omsorgskomiteen
Epost: Nicholas.Wilkinson@stortinget.no
Telefon: 915 42 044

Solfrid Lerbrekk

Stortingsrepresentant frå Rogaland Medlem av arbeids- og sosialkomiteen
Epost: solfrid.lerbrekk@stortinget.no
Telefon: 922 90 472

Arne Nævra

Stortingsrepresentant frå Buskerud valkrins Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Epost: arne.naevra@stortinget.no
Telefon: 992 53 738

Amy Brox Webber

1. Kandidat frå Finnmark valkrins Epost: amy.brox.webber@sv.no

Kathy Lie

1. Kandidat frå Buskrud valkrins Varaordførar i Viken
Epost: kathy.lie@sv.no

Jørn Langeland

1. Kandidat frå Telemark valkrins Epost: jorn.langeland@sv.no

Haitham El-noush

2. Kandidat frå Akerhus valkrins Epost: haitham.el-noush@sv.no

Grete Wold

1. Kandidat frå Vestfold valkrins Epost: grete.wold@sv.no

Marian Hussein

2. Kandidat frå Oslo Epost: marian.hussein@sv.no

Andreas Sjalg Unneland

3. Kandidat frå Oslo Epost: andreas.unneland@sv.no

Anne Lise Fredlund

1. Kandidat i Oppland vallkrins Epost: anne.lise.fredlund@sv.no

Solveig Skaugvoll Foss

1. Kandidat i Vest-Agder valkrins Epost: solveig.skaugvoll.foss@sv.no
1 2