Menneskene i SV

I SV har vi mange dyktige og engasjerte folke- og tillitsvalgte. Finn ut mer om noen av de her.
Alle Sentralstyret Stortingsrepresentanter Ordførere

Kirsti Bergstø

Leder i SV og stortingsrepresentant for Akershus Medlem i arbeids- og sosialkomiteen

Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleder i SV og stortingsrepresentant for Troms Medlem i næringskomiteen

Marian Hussein

Nestleder i SV og stortingsrepresentant for Oslo Medlem i helse- og omsorgskomiteen

Audun Lysbakken

Stortingsrepresentant for Hordaland valgkrets Medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Mona Fagerås

Stortingsrepresentant for Nordland Medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag valgkrets Medlem i energi- og miljøkomiteen

Kari Elisabeth Kaski

Stortingsrepresentant for Oslo Medlem av finanskomiteen

Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant for Østfold Leder i arbeids- og sosialkomiteen

Kathy Lie

Stortingsrepresentant for Buskerud Medlem i familie- og kulturkomiteen

Grete Wold

Stortingtingsrepresentant for Vestfold Medlem i utdannings- og forskningskomiteen

Andreas Sjalg Unneland

Stortingsrepresentant for Oslo Medlem av justiskomiteen

Ingrid Fiskaa

Stortingsrepresentant for Rogaland Femte visepresident og medlem i utanriks- og forsvarskomiteen

Birgit Oline Kjerstad

Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen

Yvonne Wold

Ordfører i Rauma

Aase Refsnes

Ordfører i Steigen

Bjørnar Tollan Jordet

Ordfører i Tolga

Kai Petter Johansen

Ordfører i Kvænangen

Cato Kristiansen

Ordfører i Loppa