Serviceerklæring for SVs partikontor

Sist revidert: Mai 2019

1. Om SVs partikontor

SVs partikontor har ansvaret for den daglige driften av partiorganisasjonen, og koordinerer også partiets valgkamp- og kampanjearbeid. Vi tar imot henvendelser fra både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte, og bistår i arbeidet med å drive det lokale partiarbeidet. Vi svarer også på henvendelser fra media og andre som har spørsmål vedrørende SVs drift og organisasjon. Denne serviceerklæringa forteller deg hvilken service du kan forvente å få når du kontakter oss.

2. Hvem er vi og hva gjør vi

SVs partikontor jobber med daglig drift av SV, herunder økonomi, valgkamp, organisasjonsbygging og medlemsarbeid.  SVs stortingsgruppe har et eget sekretariat. På kontaktsidene våre finner du kontaktinformasjon til alle ansatte, tillitsvalgte, utvalg og stortingsrepresentanter.

SVs kontaktsider

3. Tilgjengelighet og svartid

Du skal finne lett tilgjengelig informasjon på våre hjemmesider, og ved kontakt skal du oppleve å møte serviceinnstilte medarbeidere som gir gode råd og svar på henvendelser. Ansatte kan nåes gjennom våre formelle kanaler innenfor kontortid. SV har fire hovedkanaler for henvendelser:

sv.no

På SV sine hjemmesider finner du alt du trenger av informasjon om SV, kontaktinfo og ressurser:

E-post

Du kan sende alle typer henvendelser, unntatt spørsmål om personlig medlemskap, til post@sv.no. Dersom din henvendelse krever svar vil du få svar innen 3 virkedager. Dette gjelder henvendelser til post@sv.no og medlem@sv.no. Om henvendelsen krever et omfattende svar, og i perioder med høy aktivitet, kan svartiden bli noe forlenget. Dersom din henvendelse gjelder ditt medlemskap eller andre typer spørsmål om medlemskap, ber vi om at disse går direkte til medlem@sv.no. Ved henvendelse vedrørende ditt medlemskap, ber vi om at du oppgir ditt medlemsnummer som du finner på faktura for medlemskontingent.

Telefon

Telefonen er betjent i kontortiden som er mandag – fredag mellom kl. 10 og 15. Vi kan hjelpe deg med generelle henvendelser om SV, spørsmål om personlig medlemskap og sette deg i kontakt med våre ansatte og tillitsvalgte. Telefonen er ikke betjent i lunsjavviklingen som er mellom 11.30-12.00. Vi kan nåes på 21 93 33 00.

SV på sosiale medier

På SVs Facebook-, Instagram- og Twitterside kan du komme i kontakt med ansatte fra partikontoret og stortingsgruppas infoavdeling. Vi kan blant annet hjelpe deg med å besvare kortere politiske spørsmål, for andre spørsmål rundt politikken vår ber vi deg sende disse til post@sv.no. Spørsmål om personlig medlemskap kan sendes til medlem@sv.no.

4. Taushetsplikt

Våre ansatte har taushetsplikt og henvendelser behandles strengt konfidensielt.

5. Tilbakemelding

Vi er opptatt av hvordan du opplever ditt møte med SV og hva du mener vi kan gjøre for å bedre oss. Gi oss din tilbakemelding på post@sv.no