Verving

Hvordan kan dere få flere medlemmer i lokallaget?

Fakta om verving- hvordan og hvorfor blir man medlem?

En kultur for verving

Tenk strategisk

Følgende punkter er basert på den velkjente «Medlemsmodellen» for å rekruttere, beholde og aktivisere medlemmer. Denne er det lurt å gå gjennom før man setter i gang med målrettet verving.

Reflektere:

Analysere:

Appellere:

Aktivisere:

Evaluere:

Hvordan verve?

Det største rekrutteringspotensialet ligger i møte med andre. Møter kan skje i mange ulike former: i telefonen, i sosiale medier, i korridoren på jobb, i lunsjen, på seminar, på fest, i forbindelse med valgkamp eller på debatter.

Hvert møte er et avgjørende møte. Dere må være oppriktig interessert i personen dere møter.

Alle arenaer kan brukes til å verve nye medlemmer:

Dette kan du si:

Tips til den gode (verve)samtalen:

Her kan man melde seg inn: SV – Bli medlem