Rydding for klima

Rydding for klima, strandrydding eller søppelplukking i nærområdet kan være en fin aktivitet for lokallaget i forbindelse med verdens miljødag 5. juni. Hvis dere har en strand i nærmiljøet, kan dere rydde den for søppel. Hvis ikke dere har en strand, kan dere invitere til rydding av lokale kulturminner, samlingsplasser for barn og unge, i skogen, i parken eller andre steder i nærheten.

Her kan du laste ned mal for rydding for klima.