Oppstart av nye lokallag

Vil du opprette et lokallag i SV i kommunen din?

På denne siden finner du noen tips til hvordan man kan gå fram for å opprette et lokallag i SV, og hvilke formelle skritt man må ta når lokallaget skal stiftes og i etterkant av opprettelsen.

1. Hvordan kan man gå fram?

Som enkeltmedlem kan du ta initiativ til å starte et SV-lag. SV har som mål å starte nye lag og stille lister i flest mulig kommuner, og både partikontoret sentralt og de ansatte i fylkene vil hjelpe til. Ta kontakt – så gjør vi dette sammen!

Man trenger bare tre medlemmer for å opprette et lokallag, men det er kjekt å være flere. Dersom dere planlegger et oppstartsmøte kan fylkeskontoret hjelpe til med å sende ut invitasjon til medlemmene i kommunen.

Når man har nok folk som er interessert kan man innkalle til et stiftelsesmøte. Sett en dato og skaff et lokale. Det kan være fristende å arrangere det hjemme hos en av stifterne, men for å senke terskelen for nysgjerrige deltagere bør det arrangeres på et litt mer «tilgjengelig» sted som en kafé, det lokale biblioteket, eller i andre lokaler dere kan låne av organisasjoner eller andre.

Så gjelder det å spre ordet: heng opp plakater, lag et facebook-arrangement og inviter venner og bekjente. En annonse i lokalavisa kan også være lurt. Mange steder finnes det også lokale «det-skjer»-facebookgrupper hvor dere kan dele arrangementet.  

Kanskje kan dere invitere en spennende innleder som trekkplaster? Dersom det er en sak som er viktig i lokalmiljøet kan det være lurt å fokusere på denne. Finnes det lokale aksjonsgrupper eller organisasjoner dere kan invitere?

2. Stiftelsesmøte og det formelle

På stiftelsesmøtet må det velges et interimsstyre. Dette er et midlertidig styre fram til det innkalles til et ordinært årsmøte. Dette styret må minimum bestå av tre personer. Det er viktig at det skrives en protokoll fra møtet som kan fungere som et stiftelsesdokument. Protokollen må inneholde liste over hvem som var til stede og hva dere vedtok. På møtet må man også vedta vedtekter for laget.

Ta kontakt med fylkeslaget ved fylkessekretæren. Hen kan hjelpe til med både organiseringen og det formelle. Medlemmer fra fylkesledelsen vil helt sikkert ønske å delta på møtet. Fylkeslaget kan også hjelpe til med å invitere noen fra partiledelsen eller stortingsgruppa til møtet.

Her finner dere en mal for stiftelsesdokument.

I ressursbanken finner dere standardvedtekter for lokallag som laget kan bruke fram til man har fått avholdt årsmøte.

Brønnøysundregisteret

Når stiftelsesmøtet er gjennomført må dere registrere lokallaget i Enhetsregisteret. Denne registreringen er blant annet viktig for at lokallaget skal kunne opprette en bankkonto.

Dere gjennomfører registreringen i Altinn gjennom skjemaet for Samordnet registermelding.  

For å fullføre registreringen trenger dere:

Brønnøysundregisterets egne nettsider finnes nyttig informasjon dersom man er usikker på hvordan man går fram.   

Bankkonto og meldeskjema til partiet sentralt

Når laget er registrert i Enhetsregisteret og dere har fått et organisasjonsnummer kan dere kontakte en bank og opprette en bankkonto for laget.

Da kan dere også fylle ut meldeskjema til partiet sentralt som dere sender til post@sv.no sammen med den signerte protokollen fra stiftelsesmøtet.

Årsmøte

Etter lokallaget har kommet i gang bør man ha et årsmøte for å formelt velge styre, lage en arbeidsplan, vedta budsjett og vedta vedtekter.

I ressursbanken finner dere egne årsmøtemaler.

Dere kan også lese mer i lokallagshåndboka til SV om gjennomføringen av årsmøter.

3. Oppfølging fra partiet

Hva gjør partiet sentralt:

Hva gjør fylkeslaget: