Kontingentbetaling

Betalingsinformasjon for kontingent sendes ut av partikontoret hvert år. Det finnes ulike måter å betale kontingenten og systemet velger dette automatisk.

Hvis lederen i et lokallag ønsker det er det mulig å sende epost med faktura fra systemet, men det er også mulig å sende en epost der mottakeren får valg mellom å betale med Vipps, på SMS, eller se KID og kontonummer for betaling.

Måten dette gjøres på er å laste ned fila under, og så kopiere innholdet i den direkte inn i eposten i Hypersys. Da genererer systemet betalingsinformasjon basert på informasjon om medlemmet.

Det anbefales å teste metoden ved å sende en mail til seg selv først. Dersom man har betalt kontingenten for året kommer det ikke betalingsinformasjon, det står bare at medlemskapet er betalt og aktivt.

Mal for betalingsmailLast ned

epost med kode for å generere betalingsinfo. skjermdump
Slik ser det ut i systemet, koden må være hentet rett fra .txt fila for å virke.