Kontingentbetaling

Betalingsinformasjon for kontingent sendes ut av partikontoret hvert år. Det finnes ulike måter å betale kontingenten og systemet velger dette automatisk.

Det er sendt ut en mail til ubetalte medlemmer fra adressa medlem@sv.no emnefeltet i den er «Medlemskontingent» og medlemmene kan velge mellom å betale med Vipps, KID og kontonummer, eller SMS.