Politikken

Klimakrisen og ulikhetskrisen er vår tids store utfordringer. For å møte disse krisene må vi forandre Norge til å bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning. Vi må få ned forskjellene, styrke velferden og bekjempe fattigdom.
Kilmademonstranter. Foto

SV vil ha et rettferdig og grønt Norge

Klimakrisen og ulikhetskrisen er vår tids store utfordringer. For å møte disse krisene må vi forandre Norge til å bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning.

Hovedsaker

Forskjellene skal ned – arbeid til alle!

Forskjellene øker. Vi trenger et rettferdig og miljøvennlig samfunn, både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi vil verne om det beste med det norske samfunnet, nemlig små forskjeller, lav arbeidsløshet og sterke fellesskap. Vi skal få ned forskjellene, styrke velferden og bekjempe fattigdom, særlig for barnefamiliene. Alle mennesker skal ha like muligheter til både å lykkes og til å få hjelp når vi trenger det.

SVs plan for å få ned forskjellene:

SV har en plan for det grønne skiftet

Svaret på krisene vi står i nå må være en helhetlig og rettferdig plan for klima og industri. En plan som med kraftige investeringer vil gi oppdrag til industrien de nærmeste årene. Vi skal forandre Norge til å bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning.

SVs plan for et rettferdig grønt skifte handler om håp og forandring. Vi skal kutte, bygge og dele. Da må vi legge bort den grå, usosiale og tafatte politikken som regjeringen fører. Det er tid for en helt ny økonomisk politikk. En som kan løse klimakrisen og samtidig få ned ulikheten og bekjempe arbeidsløsheten. Vi skal bygge landet grønt og for de mange – ikke grått og for de få.

Målet med SVs grønne plan er firedelt: