Lokal vervekampanje

For å styrke oss i kampen for et grønnere og rødere samfunn ønsker SV å rekruttere nye medlemmer. Det vil vi gjøre med en kampanje som inviterer flere til å engasjere seg i politikken. Hva er den viktigste saken for ditt lokallag?

Denne kampanjen handler om å få løftet frem saker som engasjerer lokalt, og bruke dem som en oppfordring til å melde seg inn. Som lokallag kan dere bruke annonsemateriellet til å fortelle hva dere vil kjempe for, samtidig som at dere inviterer folk til å bli med på laget.

For å delta i kampanjen kan lokallag og lokalt folkevalgte som ønsker dette, sende oss korte tekster på lokale saker som er viktige, og som folk er opptatt av i deres nærmiljø. Du kan også lage delebilder selv i Brandmaster.

Send inn lokale saker til delebilder her!

Følgende kampanjemateriell er tilgjengelig på sv.brandmaster.com:

Trenger du hjelp med å sette opp materiell, eller lurer du på noe? Ta gjerne kontakt for å få hjelp og innspill på joergen.skogan@sv.no.