Innlogging for tillitsvalgt

Hvis du er en av de som har ansvar for å organisere spørreskjema, ringeaksjoner, aktiviteter etc. i Zetkin kan du logge inn i organiseringsportalen.

Generasjon 3 er den nye versjonen av Zetkin, og har det beste grensesnittet. Noen funksjoner finnes bare i Genereasjon 2 fordi de ikke er ferdig utviklet i den nye versjonen.