Bli en mester i å mobilisere!

Vi har lyst til å lære dere en arbeidsmetode for å øke deltakelsen i lokallagets aktiviteter. Det vil vi gjøre ved å introdusere dere for den digitale plattformen Zetkin. Da Tromsø SV brukte Zetkin i kommunevalget 2023 fikk de hele 119 medlemmer til å melde seg til å delta i valgkampen!

Hva skal lokallaget bli gode på?

  • kartlegge hva medlemmer vil bidra med
  • mobilisere medlemmer

Det viktigste vi skal lære er å snakke mer med medlemmene våre på telefon. Når vi prater med folk direkte får vi flere frivillige og da blir flere med på aktivitetene i lokallaget.

Hva kan lokallaget forvente av SV?

I tillegg til kursene vi setter opp kan dere forvente å få:

Hva vil dette kreve av lokallaget?

For å lykkes med å bruke metoden og verktøyet er Zetkin nødt til å være en integrert del av lokallagsarbeidet. Derfor må lokallaget forplikte seg til dette:

  • velge minst 1, helst 2-3, Zetkin-ansvarlige
  • de som skal bli Zetkin-ansvarlige må delta på tre obligatoriske kurskvelder