Bli mester i mobilisering!

Vil ditt lokallag bli skikkelig god på organisering og mobilisering?

SV bruker verktøyet Zetkin for å organisere og mobilisere medlemmer til aktivitet og valgkamp. Bruken av verktøyet inngår i et ganske unikt skandinavisk samarbeid mellom SV i Norge, Vänsterpartiet i Sverige, og Enhedslisten i Danmark. Alle tre partiene bruker og bidrar til utvikling av programvaren som er eid av Zetkin Foundation. Organisasjonen består av en gruppe aktivister og organisatører fra Sverige med utspring i det svenske Vänsterpartiet. De har som visjon å jobbe for radikal endring av samfunnet i en sosialistisk, feministisk, antirasistisk og bærekraftig retning. Organisasjonen er non-profit og lager et organiseringsverktøy for aktivisme, aktivister og organisering.

Vi tilbyr kurs to ganger i året, på våren og høsten, for å lære bort alt om hvordan ditt lokallag kan bruke god organisatorisk metode og gjøre arbeidet oversiktlig og enkelt med den digitale plattformen Zetkin. Vi ønsker særlig å vise hvordan dere kan bruke ringeoppdrag for å:

  • Kartlegge hva medlemmer vil bidra med
  • Mobilisere medlemmer

Det vi skal lære er en relasjonsbasert måte å jobbe på, som handler om å opprette og pleie kontakt med frivillige i lokallaget.

Blir lokallaget gode på Zetkin nå, får dere mange snarveier til mobilisering av stor aktivitet i valgkampen i 2025!

Hva kan lokallaget forvente av SV?

I tillegg til kursene vi setter opp, kan dere forvente å få:

Hva vil dette kreve av lokallaget?

For å lykkes med å bruke metoden og verktøyet er Zetkin nødt til å være en integrert del av lokallagsarbeidet. Derfor må lokallaget forplikte seg til dette:

  • Velge minst 1, helst 2-3, Zetkin-ansvarlige
  • Disse må delta på tre obligatoriske kurskvelder

Høres dette interessant ut?

Meld dere på neste kurs her!