Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget. Ressursbanken inneholder det du trenger som aktivist, medlem og tillitsvalgt. Du finner blant annet maler og veiledninger som kan forenkle og profesjonalisere arbeidet og aktiviteten i lokallaget. Om du har et tips til noe som burde vært tilgjengelig på ressursbanken kan du ta kontakt med partikontoret på post@sv.no

Kampanjer og valgkamp

Her finner du informasjon om SVs politiske kampanjer og valgkamparbeid. Vi er i full gang med valgkampen før Stortingsvalget til høsten. Her finner du også SVs organisatoriske arbeidsplan for 2021 og retningslinjer for smittevern på våre arrangementer.

Skolering

Skolering er viktig for SV. Det et virkemiddel for å få medlemmer og tillitsvalgte til å aktivt delta i partiet og utvikle egne politiske og organisatoriske ferdigheter. SV tilbyr valgkampskolering, tillitsvalgtskolering, og andre skoleringsopplegg for lokallag og fylkeslag. Her finner du de ressursene du trenger for å delta.

Folkevalgtportalen

Folkevalgtportalen inneholder ressurser til deg som er folkevalgt i kommuner eller fylkeskommuner, eller til deg som stiller som kandidat til Stortinget. Du finner også en SVs løpende politiske forslag, utspill og leserinnlegg.

Grafisk og sosiale medier

Her finner du SVs grafiske profilmateriale og Brandmaster; en digital platform for å lage og distribuere grafisk innhold til trykk og digitale flater. Her kan du finne masse ferdiglaget innhold til å dele på sosiale medier, illustrasjoner, fotografier og lignende.

Organisasjonsfondet

Har du gode ideer du gjerne skulle ha realisert? Men det koster kanskje penger? SVs organisasjonsfond gir støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonsen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Søknader behandles fortløpende så det er mulig å søke hele året.

Annet