open menu

Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Materiellbestilling

Her finner du nettbutikken med profilmateriell og trykket materiell til valkampen som lokallag kan kjøpe.

Her finner du web2print, et digitalt system hvor du kan bestille tilpassede løpesedler og andre trykksaker.

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Last ned retningslinjer for fondet her.
Last ned søknadsskjema her.

Kvinnedagen 8. mars

Appell og løpesedler 8.mars

Her kan du laste ned appell og løpesedler som kan printes ut. Vi setter fokus på seksuell trakassering!

Organisasjonsarbeid

Her finner dere tips og råd om organisatorisk og politisk arbeid i lokallaget.

Fylkeslagshåndboka

Trykk her for å laste ned SV fylkeslagshåndbok.

 

 

 

 

Lokallagshåndboka

forside_lokallagshåndboka_til nett

Trykk her for å laste ned SVs lokallagshåndbok.

 

 

 

Slå sammen lokallag – en veileder

Her kan du lese mer om hvordan man kan gå fram hvis man skal slå sammen lokallaget med flere lokallag. Dette er særlig relevant for lokallag i kommuner som skal slå seg sammen i 2020. Last ned veilederen her.

Seksuell trakassering og trygge møteplasser

SV skal være en trygg og inkluderende arena for alle medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du retningslinjer vedtatt av landsstyret for hvordan vi kan skape et slikt parti ved å forebygge og håndtere situasjoner som måtte oppstå på en god måte.

Folkevalgtoppfølging

Er du folkevalgt i kommunestyret eller på fylkestinget? Her kan du laste ned noen tips og triks for hvordan man kan få mest mulig ut av arbeidet som folkevalgt.

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Mediehåndbok

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Faglig arbeid i kommunestyret

Hvordan du som lokalpolitiker kan samarbeide med fagforeninger i kommunen.

Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker?

Hvordan starte nye lag?

Her kan du laste ned tips til hvordan man kan starte nye lokallag.

Valgkamphåndbok

Last ned valgkamphåndboka for lokallag og organiser ditt lokallags beste valgkamp noensinne!

Checkliste for valgkampforberedelser

Last ned checkliste for valgkampforberedelser og nyt følelsen av å krysse av for velgjort arbeid.

Planer 2018

Her finner dere oppdatert årshjul med arrangementer og viktige frister gjennom året, den gjeldende arbeids- og organisasjonsplanen for partiet og et organisasjonskart.

Høring: Innspill til kommuneplatform

Landsstyret i SV har satt ned en gruppe som skal utarbeide en plattform for kommune- og fylkestingsvalget, og hva vi som parti skal jobbe med fremover, basert på de prioriteringene som er gjort i Arbeids- og organisasjonsplanen. Utvalget er i gang med arbeidet, men ønsker innspill fra hele organisasjonen til innholdet i dokumentet. Frist for innspill er 1.mai. Les mer om hvordan dere kan gi innspill her!

Sakspapirmaler

Her finner dere maler til sakspapirer og møtedokumenter. Nederst finner dere også en Word-mal dere kan lagre på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Skolering

Vi tilbyr skolering på de viktigste sakene for SV fram mot valget. Vi tilbyr også organisatorisk skolering for lokallag. Valg av temaer og innholdet i presentasjonene vil bli oppdatert fortløpende.

Inviter en foredragsholder

Dersom lokallaget ikke ønsker å holde presentasjonene selv, kan dere bestille en foredragsholder til å holde innledningen for dere. Foredragsholderne er sentralstyremedlemmer og sentralt ansatte.

Klikk her for å å bestille og se oversikten over foredragsholdere.

Skoleringspresentasjoner

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag. Her er alt du trenger for å lese deg opp til valgkampen, enten på egenhånd eller sammen med lokallaget.

Verving og medlemmer

Her finner dere tips for verving og god medlemsoppfølging i lokallaget.

Vervememer høst 2017

Nå gjelder det å stå på videre i kampen for mindre forskjeller og et bedre klima! Oppfordre folk til å bli med ved å dele et av disse bildene på din Facebook- eller Instagramkonto.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Velkommen til SV-brosjyre

 Last ned vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer her.

Vervetips og materiell

Fellesskapet meme NNHer finner dere tips og materiell for vervearbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

Grafiske maler

De fleste filene her må man ha Adobe-programmer for å bruke. Om ingen i laget har disse programmene kan dere kontakte partikontoret. Send mail til endre.flatmo@sv.no med en beskrivelse av hva dere ønsker. Legg ved tekst og eventuelt bilde.

Fonten vi bruker i de grafiske malene er GT Pressura. Ta kontakt med partikontoret for å få den tilsendt.

SVs logo, designmanual og fargepallett finner du her. På SVs flickr-konto kan dere laste ned bilder som kan brukes fritt i materiell.

Løpeseddel – A5 – Rød og grønn


Klikk her for å laste ned InDesign-maler for rød og grønn løpeseddel, tosidig A5.

Løpeseddel – A5 – kandidat

Eksempelbilde_kandidat_loepeseddel-01

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for tosiders kandidatløpeseddel.

 

Hefte – A5 – firesiders

 

Eksempelbilde_hefte-01Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders hefte.

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders kandidathefte.

 

Memer

test2-06  test-03

Ikoner

robinhood-01-01Klikk her for å laste ned mappe med forskjellige ikoner man kan bruke i profilmateriell.

PowerPoint

Her kan du laste ned SVs PowerPoint-mal.

 

Alternativt statsbudsjett

Kommuneøkonomien

SV prioriterer en solid styrking av kommuneøkonomien i vårt alternative budsjett for 2018. Dette fordeler vi på kommunene og fylkene i tråd statens fordelingsnøkkel. Du finner fordelingen her.

Bilder til sosiale medier

Her kan du finne bilder du kan poste i sosiale medier i forbindelse med SVs alternative statsbudsjett-

Sosiale medier

Her kan du finne bilder og annet som kan postes i sosiale medier

Bilder til sosiale medier

Her finner du bilder som kan postes i sosiale medier.

Klima- og miljøbilder

Fordelingsbilder

Skolebilder

Atomvåpen

SV-argument

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter