open menu

Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Materiellbestilling

Her finner du nettbutikken med profilmateriell og trykket materiell til valkampen som lokallag kan kjøpe.

Her finner du web2print, et digitalt system hvor du kan bestille tilpassede løpesedler og andre trykksaker.

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Last ned retningslinjer for fondet her.
Last ned søknadsskjema her.

Fredsprisen til ICAN

Beslutningen om å tildele Nobels Fredspris 2017 til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er et viktig bidrag for å få avskaffet verdens farligste masseødeleggelsesvåpen. Det var tidligere stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, som nominerte ICAN til Nobels fredspris. Et av SVs hovedkrav i valgkampen var at Norge skulle støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Denne prisen er en stor seier for partiet vårt, og en vitamininnsprøytning for å fortsette å ta kampen mot atomvåpen.

Vi oppfordrer vi lokal- og fylkeslag til å markere dagen ved å arrangere ulike aktiviteter den 10.desember.

Forslag til aktivitet

Her finner du forslag til aktiviteter lokallaget kan ha i forbindelse med fredsprisutdelingen.

Grafisk materiell

Her finner du grafisk materiell i forbindelse med fredsprisutdelingen.

Alternativt statsbudsjett

Kommuneøkonomien

SV prioriterer en solid styrking av kommuneøkonomien i vårt alternative budsjett for 2018. Dette fordeler vi på kommunene og fylkene i tråd statens fordelingsnøkkel. Du finner fordelingen her.

Bilder til sosiale medier

Her kan du finne bilder du kan poste i sosiale medier i forbindelse med SVs alternative statsbudsjett-

Vold mot kvinner

Materiell

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Last ned løpesedler lokallaget kan printe eller trykke opp, en plakat til å ta bilder med for å legge ut på sosiale medier, samt bilder til sosiale medier.

Valgkamp 2017

#DerforstemmerjegSV – memer

Her finner du memer med ulike argumenter for hvorfor du bør stemme SV. Last ned og del på sosiale medier.

Nasjonale aksjonsdager

Her kan du laste ned materiell og lese mer om nasjonale aksjonsdager (15. august, 29. august og 9. september) hvor vi oppfordrer alle lokallag til å ha stand eller løpeseddelaksjon. 

Valgkampen på 1-2-3

En skoleringspresentasjon med alt du trenger å vite før valget: SVs hovedsaker og hvordan du kan bidra! Last ned her.

Webinarer for lokallagsledere

Her finner du presentasjonene fra webinarene vi har hatt med lokallagslederne.

Valgkamphåndbok

Last ned valgkamphåndboka for lokallag og organiser ditt lokallags beste valgkamp noensinne!

Checkliste for valgkampforberedelser

Last ned checkliste for valgkampforberedelser og nyt følelsen av å krysse av for velgjort arbeid.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Stand by SV

Møre og Romsdal SV har laget en veldig god presentasjon om hvordan man lager en god stand. Last ned her.

Gatefest – slik kan det gjøres

Gatefester i regi av SV er en fin måte å skape engasjement blant lokale mennesker på en arena som er tilgjengelig for alle. Her følger et lite oppsett og tips til hvordan det gjøres. 

Sosialistisk Venstreparty

Her finner du tips og bildemateriell for å arrangere Sosialistisk Venstreparty

#DerforStemmerJegSV

Her finner du informasjon om vår kampanje #DerforStemmerJegSV

Skjema for registrering av frivillige

Klikk her for å laste ned skjema dere kan bruke når dere registrerer frivillige til valgkampen.

Fireukersplan

Her kan man laste ned mal for fireukersplan til valgkampen.

En krone dagen fram til valget!

Her finner du memer om kampanjen for å få folk til å støtte valgkampen.

SVs hovedkrav

På landsmøtet i 2017 vedtok SV fem hovedkrav til eventuelle forhandlinger om et nytt samarbeid etter valget. Les dem her.

SV leverte i regjering

Her finner du et hefte med noen eksempler på hva SV fikk til da vi satt i regjering fra 2005-2013. Heftet er skrevet i 2013. Last ned: SV har levert.

Planer 2017

Her finner dere oppdatert årshjul med arrangementer og viktige frister gjennom året, den gjeldende arbeids- og organisasjonsplanen for partiet og et organisasjonskart.

Organisasjonsarbeid

Her finner dere tips og råd om organisatorisk og politisk arbeid i lokallaget.

Fylkeslagshåndboka

Trykk her for å laste ned SV fylkeslagshåndbok.

 

 

 

 

Folkevalgtoppfølging

Er du folkevalgt i kommunestyret eller på fylkestinget? Her kan du laste ned noen tips og triks for hvordan man kan få mest mulig ut av arbeidet som folkevalgt.

Lokallagshåndboka

forside_lokallagshåndboka_til nett

Trykk her for å laste ned SVs lokallagshåndbok.

 

 

 

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Mediehåndbok

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Faglig arbeid i kommunestyret

Hvordan du som lokalpolitiker kan samarbeide med fagforeninger i kommunen.

Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker?

Hvordan starte nye lag?

Her kan du laste ned tips til hvordan man kan starte nye lokallag.

Skolering

Vi tilbyr skolering på de viktigste sakene for SV fram mot valget. Vi tilbyr også organisatorisk skolering for lokallag. Valg av temaer og innholdet i presentasjonene vil bli oppdatert fortløpende.

Inviter en foredragsholder

Dersom lokallaget ikke ønsker å holde presentasjonene selv, kan dere bestille en foredragsholder til å holde innledningen for dere. Foredragsholderne er sentralstyremedlemmer og sentralt ansatte.

Klikk her for å å bestille og se oversikten over foredragsholdere.

Skoleringspresentasjoner

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag. Her er alt du trenger for å lese deg opp til valgkampen, enten på egenhånd eller sammen med lokallaget.

Verving og medlemmer

Her finner dere tips for verving og god medlemsoppfølging i lokallaget.

Vervememer høst 2017

Nå gjelder det å stå på videre i kampen for mindre forskjeller og et bedre klima! Oppfordre folk til å bli med ved å dele et av disse bildene på din Facebook- eller Instagramkonto.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Velkommen til SV-brosjyre

Velkommen til SV-brosjyre ferdig-bildenett-01-01Last ned vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer her.

Vervetips og materiell

Fellesskapet meme NNHer finner dere tips og materiell for vervearbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Grafiske maler

De fleste filene her må man ha Adobe-programmer for å bruke. Om ingen i laget har disse programmene kan dere kontakte partikontoret. Send mail til endre.flatmo@sv.no med en beskrivelse av hva dere ønsker. Legg ved tekst og eventuelt bilde.

Fonten vi bruker i de grafiske malene er GT Pressura. Ta kontakt med partikontoret for å få den tilsendt.

SVs logo, designmanual og fargepallett finner du her. På SVs flickr-konto kan dere laste ned bilder som kan brukes fritt i materiell.

Løpeseddel – A5 – Rød og grønn


Klikk her for å laste ned InDesign-maler for rød og grønn løpeseddel, tosidig A5.

Løpeseddel – A5 – kandidat

Eksempelbilde_kandidat_loepeseddel-01

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for tosiders kandidatløpeseddel.

 

Hefte – A5 – firesiders

 

Eksempelbilde_hefte-01Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders hefte.

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders kandidathefte.

 

Memer

test2-06  test-03

Ikoner

robinhood-01-01Klikk her for å laste ned mappe med forskjellige ikoner man kan bruke i profilmateriell.

PowerPoint

Her kan du laste ned SVs PowerPoint-mal.

 

Sakspapirmaler

Her finner dere maler til sakspapirer og møtedokumenter. Nederst finner dere også en Word-mal dere kan lagre på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Mal for arbeids- og organisasjonsplan for fylkeslag

Last ned AoP-malen her. Denne kan hjelpe fylkeslaget til å utarbeide en plan for arbeidet med klare mål og konkrete tiltak.

Mal for årshjul

Lag et eget årshjul for lokal- eller fylkeslaget. Klikk her for redigerbar PDF.

Word-mal

Last ned word-mal med SVs profil. Klikk her for nynorsk-versjon. 

Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

SV-argument

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter