open menu

Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Materiellbestilling

Her finner du nettbutikken med profilmateriell og trykket materiell til valkampen som lokallag kan kjøpe.

Her finner du web2print, et digitalt system hvor du kan bestille tilpassede løpesedler og andre trykksaker.

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Last ned retningslinjer for fondet her.
Last ned søknadsskjema her.

1. mai

Bilder til sosiale medier

Her finner du bilder som kan postes på sosiale medier i forbindelse med 1. mai

Løpesedler

Trykk her for å laste ned løpesedler

Valgkamp 2017

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Valgkamphåndbok

Last ned valgkamphåndboka for lokallag og organiser ditt lokallags beste valgkamp noensinne!

Checkliste for valgkampforberedelser

Last ned checkliste for valgkampforberedelser og nyt følelsen av å krysse av for velgjort arbeid.

Skjema for registrering av frivillige

Klikk her for å laste ned skjema dere kan bruke når dere registrerer frivillige til valgkampen.

Fireukersplan

Her kan man laste ned mal for fireukersplan til valgkampen.

Tiltaksplan for reduserte forskjeller

Trykk her for å laste ned SVs plan for reduserte forskjeller

Trykk her for utskriftsvennlig versjon

Planer 2017

Her finner dere oppdatert årshjul med arrangementer og viktige frister gjennom året, den gjeldende arbeids- og organisasjonsplanen for partiet og et organisasjonskart.

Organisasjonsarbeid

Her finner dere tips og råd om organisatorisk og politisk arbeid i lokallaget.

Fylkeslagshåndboka

Trykk her for å laste ned SV fylkeslagshåndbok.

 

 

 

 

Folkevalgtoppfølging

Er du folkevalgt i kommunestyret eller på fylkestinget? Her kan du laste ned noen tips og triks for hvordan man kan få mest mulig ut av arbeidet som folkevalgt.

Lokallagshåndboka

forside_lokallagshåndboka_til nett

Trykk her for å laste ned SVs lokallagshåndbok.

 

 

 

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Mediehåndbok

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Faglig arbeid i kommunestyret

Hvordan du som lokalpolitiker kan samarbeide med fagforeninger i kommunen.

Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker?

Hvordan starte nye lag?

Her kan du laste ned tips til hvordan man kan starte nye lokallag.

Skolering

Vi tilbyr skolering på de viktigste sakene for SV fram mot valget. Vi tilbyr også organisatorisk skolering for lokallag. Valg av temaer og innholdet i presentasjonene vil bli oppdatert fortløpende.

Inviter en foredragsholder

Dersom lokallaget ikke ønsker å holde presentasjonene selv, kan dere bestille en foredragsholder til å holde innledningen for dere. Foredragsholderne er sentralstyremedlemmer og sentralt ansatte.

Klikk her for å å bestille og se oversikten over foredragsholdere.

Politiske og organisatoriske presentasjoner

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.  Presentasjonene kan også brukes til å lese seg opp på egenhånd.

Verving og medlemmer

Her finner dere tips for verving og god medlemsoppfølging i lokallaget.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Velkommen til SV-brosjyre

Velkommen til SV-brosjyre ferdig-bildenett-01-01Last ned vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer her.

Vervetips og materiell

Fellesskapet meme NNHer finner dere tips og materiell for vervearbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Grafiske maler

De fleste filene her må man ha Adobe-programmer for å bruke. Om ingen i laget har disse programmene kan dere kontakte partikontoret. Send mail til endre.flatmo@sv.no med en beskrivelse av hva dere ønsker. Legg ved tekst og eventuelt bilde.

Fonten vi bruker i de grafiske malene er GT Pressura. Ta kontakt med partikontoret for å få den tilsendt.

SVs logo, designmanual og fargepallett finner du her. På SVs flickr-konto kan dere laste ned bilder som kan brukes fritt i materiell.

Løpeseddel – A5 – Rød og grønn


Klikk her for å laste ned InDesign-maler for rød og grønn løpeseddel, tosidig A5.

Løpeseddel – A5 – kandidat

Eksempelbilde_kandidat_loepeseddel-01

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for tosiders kandidatløpeseddel.

 

Hefte – A5 – firesiders

 

Eksempelbilde_hefte-01Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders hefte.

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders kandidathefte.

 

Memer

test2-06  test-03

Ikoner

robinhood-01-01Klikk her for å laste ned mappe med forskjellige ikoner man kan bruke i profilmateriell.

PowerPoint

Her kan du laste ned SVs PowerPoint-mal.

 

Sakspapirmaler

Her finner dere maler til sakspapirer og møtedokumenter. Nederst finner dere også en Word-mal dere kan lagre på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Mal for arbeids- og organisasjonsplan for fylkeslag

Last ned AoP-malen her. Denne kan hjelpe fylkeslaget til å utarbeide en plan for arbeidet med klare mål og konkrete tiltak.

Mal for årshjul

Lag et eget årshjul for lokal- eller fylkeslaget. Klikk her for redigerbar PDF.

Word-mal

Last ned word-mal med SVs profil. Klikk her for nynorsk-versjon. 

Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

SV-argument

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter