open menu

Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Materiellbestilling

Her finner du nettbutikken med profilmateriell og trykket materiell til valkampen som lokallag kan kjøpe.

Her finner du Brandmaster, system for å lage løpesedler, bilder til sosiale medier og bildebank.

Her finner du SVs Flickr med bilder av representanter, kandidater og illustrasjonsbilder.

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Retningslinjer, søknadsskjema og rapportskjema finner du her.

Koronakrisen

Smittevern på arrangementer

Last ned informasjon om smittevern i forbindelse med SV-arrangementer her.

Digitale løpesedler

Her kan du laste ned digitale løpesedler som kan deles i sosiale medier,

Bilder til sosiale medier

Her kan du laste ned bilder for å takke de som gjør en innsats, eller minne om to meter avstand.

Krisepakker

Last ned oversikt over krisepakkene og SVs forslag her.

Pride 2020

Bannere til Facebook

Her kan du finne bannere som kan postes på Facebook i forbindelse med Pride 2020.

Bilder til sosiale medier

Her kan du finne bilder til sosiale medier i anledning Pride 2020.

Arrangementer

Eksempler på aktiviteter i fylkene

Her kan du laste ned eksempler på aktiviteter dere kan avholde i fylkeslaget

Eksempler på aktiviteter i fylkeslag

Smittevern på arrangementer

Last ned informasjon om smittevern i forbindelse med SV-arrangementer her.

Barselskafé

Inviter foreldre som er i foreldrepremisjon til å diskutere politiske spørsmål som angår dem og deres barn i en hyggelig og uformell setting.

Gate-/torgfest

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gate-/torgfest» og forsidebilde til Facebook.

Huskeliste for mobilisering – Gjelder alle arrangementer!

Her kan du laste ned huskeliste for mobilisering til arrangementer.

Medlemsmøte i SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Medlemsmøter i SV» og forsidebilde til Facebook.

Duellmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Duellmøte» og forsidebilder til Facebook.

Folkemøte/åpent møte

Her kan du finne mal for arrangementet «Folkemøte» og forsidebilder til Facebook.

Ut i naturen med SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Ut i naturen med SV» og forsidebilder til Facebook.

Gi SV beskjed/innspillsmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gi SV beskjed» og forsidebilde til Facebook.

Live podcast

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Live podcast med Lahlum og Lysbakken» og forsidebilder til Facebook.

Ny i SV-møte

Her kan du laste ned mal for Ny i SV-møte og Facebook-banner.

Sosialistisk Venstreparty

Her finner du tips og bildemateriell for å arrangere Sosialistisk Venstreparty

Organisasjonsarbeid

Her finner dere tips og råd om organisatorisk og politisk arbeid i lokallaget.

Fylkeslagshåndboka

Trykk her for å laste ned SV fylkeslagshåndbok.

 

 

 

 

Lokallagshåndboka

forside_lokallagshåndboka_til nett

Trykk her for å laste ned SVs lokallagshåndbok.

 

 

 

Slå sammen lokallag – en veileder

Her kan du lese mer om hvordan man kan gå fram hvis man skal slå sammen lokallaget med flere lokallag. Dette er særlig relevant for lokallag i kommuner som skal slå seg sammen i 2020. Last ned veilederen her.

Seksuell trakassering og trygge møteplasser

SV skal være en trygg og inkluderende arena for alle medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du retningslinjer vedtatt av landsstyret for hvordan vi kan skape et slikt parti ved å forebygge og håndtere situasjoner som måtte oppstå på en god måte.

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Mediehåndbok

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Still spørsmål til en statsråd!

Lokallag kan foreslå spørsmål som SV kan stille regjeringen enten via «skriftlige spørsmål» eller ved «spørsmål til ordinær spørretime». her kan dere lese mer om hvordan det kan gjøres. 

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker?

Hvordan starte nye lag?

Her kan du laste ned tips til hvordan man kan starte nye lokallag.

Valgkamphåndbok

Last ned Valgkamphåndboka 2019 for lokallag og organiser ditt lokallags beste valgkamp noensinne!

Klikk her for å laste ned en checkliste for valgkamplanleggingen.

Klikk her for å laste ned mal for fireukersplan i excel.

Klikk her for å laste ned mal for fireukersplan i word.

Checkliste for valgkampforberedelser

Last ned checkliste for valgkampforberedelser og nyt følelsen av å krysse av for velgjort arbeid.

Planer 2020

Her finner dere oppdatert årshjul med arrangementer og viktige frister gjennom året, den gjeldende arbeids- og organisasjonsplanen for partiet og et organisasjonskart.

Arbeidsplan 2020

Arbeidsplan 2020

Se mal for arbeids- og organisasjonsplan for fylkes- og lokallag under «Sakspapirmaler».

Sakspapirmaler

Her finner dere maler til sakspapirer og møtedokumenter. Nederst finner dere også en Word-mal dere kan lagre på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Forretningsorden

Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i fylkeslag.

Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i lokallag.

Mal for arbeids- og organisasjonsplan

Denne malen kan hjelpe fylkeslaget eller lokallaget med å utarbeide en plan for arbeidet med klare mål og konkrete tiltak.

For fylkeslag:

Last ned AoP-malen i Word-format eller i odt-format.

For lokallag:

Last ned AoP-malen i Word-format.

 

 

Mal for årshjul

Lag et eget årshjul for lokal- eller fylkeslaget. Klikk her for redigerbar PDF.

Word-mal

Last ned dokumentmal med SVs grafiske profil til bruk i Microsoft Word.

For bokmål klikk her.
For nynorsk klikk her.

Skolering

Vi tilbyr skolering på de viktigste sakene for SV fram mot valget. Vi tilbyr også organisatorisk skolering for lokallag. Valg av temaer og innholdet i presentasjonene vil bli oppdatert fortløpende.

Valgkampskoleringer – valg 2019

Her kan du laste ned valgkampskoleringer.

Webinarer: Online seminar, møter og kurs!

Vi arrangerer jevnlig webinarer med ulik tematikk og innspillsmuligheter for lokallagsstyrer og medlemmer. Følg med her!

Skoleringsopplegg

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Verving og medlemmer

Her finner dere tips for verving og god medlemsoppfølging i lokallaget.

Bli fler og mer aktive medlemmer

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.

Last ned powerpoint-presentasjonen: Bli flere og mer aktive medlemmer!

Vervememer

Nå gjelder det å stå på videre i kampen for mindre forskjeller og et bedre klima! Oppfordre folk til å bli med ved å dele et av disse bildene på din Facebook- eller Instagramkonto.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Velkommen til SV-brosjyre

 Last ned vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer her.

Vervetips og materiell

Fellesskapet meme NNHer finner dere tips og materiell for vervearbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

Grafiske maler

De fleste filene her må man ha Adobe-programmer for å bruke. Om ingen i laget har disse programmene kan dere kontakte partikontoret. Send mail til henriett.roeed@sv.no med en beskrivelse av hva dere ønsker. Legg ved tekst og eventuelt bilde.

Fonten vi bruker i de grafiske malene er GT Pressura. Ta kontakt med partikontoret for å få den tilsendt.

SVs logo, designmanual og fargepallett finner du her. På SVs flickr-konto kan dere laste ned bilder som kan brukes fritt i materiell.

Løpeseddel – A5 – Rød og grønn


Klikk her for å laste ned InDesign-maler for rød og grønn løpeseddel, tosidig A5.

Løpeseddel – A5 – kandidat

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for tosiders kandidatløpeseddel.

 

Hefte – A5 – firesiders

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders hefte.

Klikk her for å laste ned InDesign-mal for firesiders kandidathefte.

 

Memer

test2-06  

Ikoner

robinhood-01-01Klikk her for å laste ned mappe med forskjellige ikoner man kan bruke i profilmateriell.

PowerPoint

Her kan du laste ned SVs PowerPoint-mal.

 

Alternativt statsbudsjett

Bilder til sosiale medier

Her kan du finne bilder du kan poste i sosiale medier i forbindelse med SVs alternative statsbudsjett 2020.

Kommuneøkonomien

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett for 2020 en solid styrking av kommuneøkonomien. Dette skjer først og fremst gjennom rammetilskudd til kommuner og fylker (frie og øremerkede midler, til sammen over 5,1 mrd. kroner)

SVs alternative budsjett

SVs alternative statsbudsjett for 2020 finner du her.

Sosiale medier

Her kan du finne bilder og annet som kan postes i sosiale medier

#50erikkenok

Her finner du tekst og bilder til sosiale medier til SVs opprop fra ordførere og varaordførere for å hente flere flyktninger.

Sommer

Her kan du finne bilder som kan postes i sosiale medier i sommer.

Hold avstand

Her kan du finne logo og forsidebilde til Facebook som oppfordrer folk til å holde avstand under koronasituasjonen.

Facebook-pakken 2019

Facebook-pakken er et uvalg av facebook-bannere og profilbilder tilpasset Facebook til å passe SVs grafiske profil og gjeldende formater.

SV-argument

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter