Regnskap og budsjett

Arbeidsplan og budsjett er de viktigste verktøyene medlemmene kan bruke for å påvirke bruken av lagets ressurser.

Økonomisk innretning

Budsjettering = ønsket handlerom

Inntekter = faktisk handlerom

Lokallagets ulike inntekter kan deles inn i følgende kategorier:

Summen av inntekter gir lagets handlingsrom inneværende år.

Regnskap = partistøtte neste år

*For mer informasjon om budsjett, regnskap og økonomi kan dere se gjennom tillitsvalgtskoleringen for lokallag under kategorien «kurs» i Ressursbanken.