Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker? Her kan du laste ned mal for politikerbesøk.