Delebilder

Her finner du bilder som er ment til å poste og dele i sosiale medier. Trykk på bildet du ønsker å dele, og høyreklikk for å laste det ned.

Palestina

Valget

Valgkamp merch

Gratis SFO til 2. klasse!

^ Bildekarusell med spark mot høyre
Status:
Det har noe å si hvem som styrer.

^ Enkelt delebilde på gratis SFO
Status:

❤️ Fra og med 1. august er SFO gratis, også for 2. trinn, over hele landet!

🧒🏾 I budsjettavtalen med regjeringa for 2022 sørget SV for at det ble gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Norge. SV har fortsatt med SFO-reformen og i budsjettavtalen for 2023 fikk vi gjennomslag for gratis halvdagsplass også for 2.klassinger.

🧒🏻 Slik sikrer vi at alle barn kan være med på leken, og familier over hele landet sparer store summer (ca. 20 000 i året per barn). Målet er at SFO-tilbudet i sin helhet blir gratis, også fulltidsplass.

👧🏽 I Stavanger og Oslo har SV vist vei: Her har man allerede innført gratis kjernetid for noen trinn. Resultatet er tydelig. På flere av Osloskolene har SFO-deltagelsen økt med 30-40 prosent i årene etter. På noen skoler har deltakelsen gått i taket fra 60 prosent til 96 prosent deltagelse. Det viser at pris har mye å si for deltakelse, og at tiltaket virker!

👦🏼 Gratis SFO vil bidra til å utjevne forskjeller, og la alle barn få delta i felleskapet og være med på meningsfulle fritidsaktiviteter. Det vil bidra både til å redusere ulikhet, og til å gjøre skoledagen bedre, for alle barn.

God sommer!

Verdensdag for flyktninger

Revidert statsbudsjett 2023

Videoer om revidert statsbudsjett

Valg 2023

FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Stopp volden mot kvinner - illustrasjon av kvinner i demonstrasjon
Stopp volden mot kvinner - illustrasjon av kvinner i demonstrasjon - 16:9 til instastory

SV-appen promobilder

Alternativt statsbudsjett for 2023

Klima og miljø

Fordeling og rettferdighet

Verving

Avkriminalisering av homofili / Skeivt kulturår

Nei til amerikanske baser i Norge

Jul og nyttår