Arbeidsprogram

SVs arbeidsprogram legger til grunn hvilke politiske saker SV jobber for. Ordinært behandles arbeidsprogrammet hvert fjerde år. SV skal vedta nytt arbeidsproprogram på sitt 24. ordinære landsmøte april 2021. Les mer om prosessen her.

Forside arbeidsprogram 2017 til 2021. Grafikk

SVs arbeidsprogram 2017 til 2021

SVs arbeidsprogram for perioden 2017 til 2021. Vedtatt på SVs 22. ordinære landsmøte i 2017.

Last ned arbeidsprogram-2017-2021