Arbeidsprogram

SVs arbeidsprogram legger til grunn hvilke politiske saker SV jobber for. Ordinært behandles arbeidsprogrammet på SVs landsmøte hvert fjerde år.

Her finner du SVs arbeidsprogram for perioden 2021-2025 på begge målformer, både i digtal form og i nedlastbart format.

Landsstyret har satt ned en komite som hadde ansvar for å lede prosessen med nytt prinsipprogram for perioden 2023-2027, og som skal lede prosessen fram mot landsmøtet i 2025 med nytt arbeidsprogram for den neste fireårsperioden.

Komiteen er sammensatt av:

Torgeir Knag Fylkesnes, leder (Troms/Finnmark)

Ebba Boye (Oslo)

Freddy Øvstegård (Viken)

Sara Bell (Vestland)

Nisrin El Morabit (Trøndelag)

Haitam El-noush (Viken)

Arne Vinje (Vestfold/Telemark

Ragnhild Freng Dahle (Vestland)

Vegard Johan Lind-Jæger (Nordland)

Solveig Skaugvoll Foss (Agder)

Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom)

SVs arbeidsprogram 2021-2025 på bokmål

SVs arbeidsprogram for perioden 2021 til 2025 i bokmålsversjon. Vedtatt på SVs 24. ordinære landsmøte i 2021

Last ned arbeidsprogrammet på bokmål

SVs arbeidsprogram 2021-2025 på nynorsk

SVs arbeidsprogram for perioden 2021 til 2025 i nynorskversjon. Vedtatt på SVs 24. ordinære landsmøte i 2021

Last ned arbeidsprogrammet på nynorsk