Tillitsvalgt i fylkesstyre

Tillitsvalgtskoleringa for SV sine fylkesstyre er sammensatt av fem ulike delar, som kan setjast saman etter fylkeslaget sitt eige ønskje.

Oppbygging av programmet

Skoleringa er samansett av fem ulike kursopplegg, som kan gjennomførast separat eller i samanheng. Kvart kursopplegg tek rundt 45 minutt å gjennomføre, men kan tilpassast av det enkelte fylkeslag, slik at ein får gode diskusjonar der det er ønskjeleg.

Ulike metodar for gjennomføring

Kursopplegget «Velkomen som fylkesstyremedlem» bør gjennomførast som ei innleiing til første fylkesstyremøte. Dei fire resterande kursa kan gjennomførast slik:

  1. Over fire kveldar: 4 x 45 minutt, som innleiing til ulike styremøte i fylkeslaget
  2. Over to kveldar: 2 x 90 minutt, med to tema per kveld
  3. Som heildagskurs, lagt til ein laurdag eller søndag. Då bør ein setje av iallefall fire timar til gjennomføring..