Årshjul 2024

Viktige datoer og frister

Dette er en oversikt over noen viktige datoer og frister i 2024. Oversikten tar for seg det som kan være av interesse eller aktuelt for tillitsvalgte og folkevalgte i partiet. Med forbehold om at datoer kan endre seg. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Trykk her for å lese Stortingets oversikt over saker regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av våren 2024.  

Trykk her for å se oversikt over digitale kurs partikontoret tilbyr tillitsvalgte i 2024.  

Trykk her for å se oversikten over landsstyrets møter 2024-25. Her finner du også vedtatte uttalelser og andre vedtak gjort i Landsstyret. 

Trykk her for å følge SVs prosess for nytt arbeidsprogram for valgperioden 2025-29. Her finner du oversikt over komiteens medlemmer og formelle frister. 

Måned  Hva skjer? 
April   Internt i SV 
8. april: Digitalt kurs i Hypersys (medlemsregistret) for tillitsvalgte med medlemsansvar 
9., 17. og 18. april: Digitalt kurs for nominasjonskomiteer
10. april: Nettmøte om finanspolitikk med Kari Elisabeth Kaski for medlemmer 
11. april: Nasjonalt lokallagslederforum (digitalt)  
12-14. april: Samling for unge folkevalgte 
15. april: Nettmøte med lokallagsstyrer, nye medlemmer og Kirsti Bergstø 
19-21. april: Samling for fylkespolitikere 
25.og 29.april: Digitalt kurs i regnskapsføring for kasserere 

Aktuelt på Stortinget 
Stortingsmelding: en helhetlig boligpolitikk
Opptrappingsplan for jordbruket
Langtidsplan for forsvaret  
Mai   Merkedager 
1. mai: Arbeidernes dag  

Internt i SV 
Innspill til SVs prioriteringer i revidert budsjett – info sendt på epost (frist 19. mai)
Innspill til behandling av langtidsplan for forsvaret – info sendt på epost (frist 14. mai)  

Aktuelt på Stortinget 
14. mai: revidert budsjett legges fram 
14. mai: nytt inntektssystem for kommunene legges fram 
14. mai: kommuneproposisjonen 2025 legges fram  
Juni   Merkedager
5. juni: Verdens miljødag 
 
Internt i SV 
1.-2. juni: Landsstyremøte 
8.-9. juni: Kvinnekonferansen 2024   

Aktuelt på Stortinget 
NOU: Avkommersialiseringsutvalget 
NOU: Tannhelseutvalget 
21. juni: siste møte i Stortinget for våren  
Juli    
August   Internt i SV
20. august: Kurs for valgkomiteer (digitalt) 
I løpet av høsten: innspill til SVs prioriteringer i statsbudsjett 2025  

Andre hendelser 
12.-16. august: Arendalsuka (partilederdebatt 15. august)  
September   Internt i SV 
12.-13. september: årlig studietur for folkevalgte i SV, København (påmelding kommer i egen e-post)
18. september: Kurs for valgkomiteer (digitalt)
20.-21. september: Landsstyremøte 
27.-28. september: Samepolitisk konferanse 
Oktober   Internt i SV
1. oktober: Programkomitéens forslag til SVs arbeidsprogram 2025-29 
17. oktober: Kurs for valgkomiteer (digitalt) 
26.-27. oktober: Nasjonal konferanse i Oslo  

Aktuelt på Stortinget 
Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett 
15. oktober: NOU: Husleielovutvalget del 2 (del 1 kom 31.01.2024)

Lokalt 
Månedsskiftet oktober/november: kommunedirektøren legger fram sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan i mange kommuner  
November   Internt i SV
Alternativt statsbudsjett fra SV
Kommunebudsjett: digitalt kurs for folkevalgte i budsjettarbeid
5. november: Nasjonalt lokallagslederforum (digitalt) 
12: november: Nettmøte om verv i SV for medlemmer 
15. november: Fylkessamling for fylkesledere, fylkessekretærer og ett fylkesstyremedlem fra alle fylkeslag 
16.-17. november: Landsstyremøte  

Aktuelt på Stortinget 
Statsbudsjett 2025

Lokalt
Behandling av årsbudsjett og økonomiplan i mange kommuner  
Desember   Internt i SV
1. desember: Frist for levering av endringsforslag til arbeidsprogrammet  

Aktuelt på Stortinget 
Statsbudsjett 2025  

Lokalt 
Vedtak av årsbudsjett og økonomiplan i kommunene