QR-koder

SV har en egen QR-kodegenerator, alle lokallag som har en @sv.no e-postkonto kan bruke den, og det er anbefalt fordi mange gratis generatorer på nettet samler inn personopplysninger og selger dem videre.