Nye medlemmer

Hvordan kontakte og engasjere nye medlemmer?

Ha ringerunde til nye/passive medlemmer og inviter til kaffeprat

Når dere møtes: La vedkommende fortelle mest mulig om hvorfor hen meldte seg inn i SV og hva hen er engasjert i. Fortell så om lokallaget deres, hva dere driver med, hvem dere er og hva dere har behov for. Inviter det nye medlemmet på neste møte eller aktivitet, og diskuter eventuelt andre ting hen kan bidra med. Vær kreative sammen – alt engasjement er verdifullt.

Dersom vedkommende ikke ønsker å møtes og sier at hen ikke ønsker å være aktiv på noen måte:

• Bekreft at du har riktig kontaktinfo i medlemsregisteret

• Oppfordre til å like SV på sosiale medier, også gjerne lokallagets egne Facebook sider. Fortell at ved å dele poster og komme med kommentarer og innspill er man med å fronte SV-politikk.

• Spør om vedkommende har andre tanker om hvordan hun ønsker å benytte seg av medlemskapet? Har hen noen spørsmål?

• Spør om vedkommende ønsker å bli kontaktet igjen senere, for eksempel ved valgkamp eller i anledning spesielle aktiviteter lokalt. Notér ned.

Arranger velkomstmøte for nye medlemmer

Fylkeslag og større lokallag bør arrangere regelmessige velkomstmøter for nye medlemmer. Etter valgkamp og når man har rundt 20 nye medlemmer i laget burde man innkalle til et slikt møte. Hvordan man gjør det avhenger av geografi og størrelse på lokallaget. Partikontoret holder også egene «ny i SV-møter» digitalt som man kan velge å følge sammen fysisk dersom man ønsker det.

Her er forslag til hvordan dere kan gjennomføre et møte for nye medlemmer:

Forslag til agenda for møtet: