Still spørsmål til en statsråd

Lokallag kan foreslå spørsmål som SV kan stille regjeringen enten via «skriftlige spørsmål» eller ved «spørsmål til ordinær spørretime». her kan dere lese mer om hvordan det kan gjøres.

Slik gjør dere

Skriv ned deres spørsmål og send til post@sv.no med emnefelt «Spørsmål til regjeringen». Spørsmålet må være adressert til en statsråd og formulert rundt noe regjeringen har ansvar for, altså ikke en vanlig sak som kommunen har ansvar for. Selve spørsmålet må ikke være lengre enn 500 tegn, inkludert mellomrom. På skriftlige spørsmål kan det også skrives en begrunnelse, den kan være inntil 1 A4-side.

Vi garanterer at alle spørsmål blir lest og vurdert, men fordi vi har begrenset antall kan vi ikke love at vi får til å stille alle.

Skriftlig spørsmål

 1. Hver representant har en kvote på to spørsmål i uken. I juli kan man ikke stille skriftlige spørsmål
 2. Regjeringen må svare innen seks virkedager
 3. Spørsmålet stilles til en minister (den som har ansvaret for saken: uføretrygd til arbeidsministeren, bibliotek til kulturministeren, fiskeri til fiskeriministeren osv)
 4. Selve spørsmålet kan være maks 500 tegn. I tillegg kan man skrive inntil en side begrunnelse. Denne malen er helt absolutt, så man kan ikke snike seg til mer tekst.

Her er noen eksempler på skriftlige spørsmål:

 1. Ingrid Fiskaa om miljøutslipp ved Evenes flyplass.
 2. Grete Wold om innbyggerinitiativ i Hamarøy kommune.
 3. Lars Haltbrekken om Trønderbanen.

Spørsmål til ordinær spørretime

 1. Skjer normalt hver onsdag, når Stortinget er samlet (oktober til juni).
 2. Hver eneste stortingsrepresentant har ett spørsmål til disposisjon hver uke.
 3. Spørsmålet leveres torsdag uken før.
 4. Selve spørringen inne i stortingssalen skjer slik:
  1. Den som spør leser opp spørsmålet sitt.
  2. Statsråden svarer
  3. Så stiller spørreren et oppfølgingsspørsmål
  4. Statsråden svarer
  5. Enda et oppfølgingsspørsmål
  6. Statsråden svarer

Her er noen eksempler på spørsmål til ordinær spørretime:

 1. Kari Elisabeth Kaski om bevaring av Bredtvetskogen.
 2. Torgeir Knag Fylkesnes om utredning av oljevirksomhet i viktige fiskeriområder i Nord-Norge.