Møtesystem

Slik kommer du i gang

GoPlenum er en digital møteplatform som kjøres i app eller nettleser. I GoPlenum kan du som delegat stemme over forslag, sende inn forslag, tegne seg osv. Hvilke funksjoner som er i bruk vil variere fra møte til møte. Om du skal delta i et GoPlenum-møte vil du bli tilsendt en SMS med registreringsinformasjon.

Vi anbefaler alle å registere seg så tidlig som mulig idet en får appen, og melde tilbake til møteorganisator om en møter på problemer.

Når du er registrert kan du logge deg inn på møtet i app eller i nettleser.

Ved digitale møter må GoPlenum brukes samtidig som Zoom som videokonferanseplatform.

For å slippe å bruke to systemer på samme datamaskin SV anbefaler derfor at delegater GoPlenum sin app på telefon og nettbrett.

Appene er tilgjengelige både på Android og Apple enheter.
Om du ikke har anledning til å bruke disse kan du bruke https://sv.goplenum.com i nettlseren på datamaskin.

Brukerveiledning

GoPlenum har laget videobruksanvisnigner som dere kan finne på hjelpesiden: https://sv.goplenum.com/hjelpe.

Det anbefales å ta seg tiden til å se gjennom videone i forkant av møtet. Totalt har de en varighet på 6 minutter.Det gjøre oppmerskom at ordstyrerbordet har lagt opp votering litt annerledes enn det videone legger opp til.