SV, For de mage – ikke for de få. Grafikk

Mange skoler har prosjekter og skoleoppgaver om det politiske systemet i Norge og om de politiske partiene. På denne siden finner du kort informasjon om politikken til SV.

Seks korte fakta om SV – Sosialistisk Venstreparti

Om SV

SV er et sosialistisk venstreparti. Det betyr at vi ser på samfunnet som et stort fellesskap. Vi mener at det bør være små forskjeller mellom folk, både økonomisk og sosialt.

SV har to store hovedsaker som vi kjemper for: å bekjempe ulikhet og å løse klima- og miljøkrisen.

SV og regjeringen

Etter valget i 2021 valgte SV å ikke gå inn i en regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Selv om SV var innstilt på å kunne sitte i regjering ble det klart at det ikke var mulig å få til en plattform som var god nok på klima og rettferdig fordeling. 

Regjeringen er en mindretallsregjering, så den trenger støtte fra andre partier for å vedta saker i Stortinget. 

Regjeringen forhandler ofte med SV om enkeltsaker når de trenger støtte, det gjør at partiet kan dra politikken i en mer rødgrønn retning. 

Ungdom som snakker. Foto

Et rettferdig Norge

SV mener at det er mer rettferdig at de som eier mest og tjener mest også betaler mest skatt. Skattenivået må være høyt nok til å sikre en god skole, gode helsetjenester og en trygg oppvekst for alle barn.

Vi er heldige som bor i Norge hvor forskjellene er ikke så store som i andre land, men nå ser vi at ulikheten øker i landet vårt. De 10 prosent rikeste familiene i Norge eier halvparten av all nettoformue, og 74 av de 100 rikeste i Norge har arvet pengene sine fra rike slektninger.

SV foreslår å legge om skattepolitikken for å få bedre fordeling av penger og mindre klimagassutslipp.

Vi foreslår å senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue, arv og eiendom. Dette vil gi en mer rettferdig skatt og mindre forskjeller.

SV vil:

Pasient hos tannlege. Foto

Et rettferdig grønt skifte

FNs klimapanel har gitt verden klar beskjed: Vi må kutte utslippene våre for å kjempe mot farlige klimaendringer. Klimakrisen er urettferdig. Temperaturen øker, været forandrer seg, og verden bruker stadig mer av de begrensede naturressursene vi har på jorden. Dette fører allerede til at millioner av mennesker tvinges på flukt. Samtidig som mennesker flykter er det noen som tjener seg søkkrike på å forurense og ødelegge miljøet. Klimaendringene er menneskeskapte, og mennesker kan også løse dem.

Det er de rikeste, både i Norge og i verden, som forurenser mest, mens de fattige landene blir hardest rammet av klimaendringene selv om de har forurenset minst. Når temperaturen øker, får vi enda mer ekstremvær, styrtregn og flom. Norge har nesten dobbelt så høye klimagassutslipp per person som det Sverige har. Selv om norske utslipp er på vei ned, så er ikke nedgangen stor nok til at Norge klarte å nå Stortingets klimamål for 2020.

SV vil:

Klimastreikende ungdom. Foto

Bedre skole for alle

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. SV vil ha mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, en times fysisk aktivitet hver dag og gratis mat. I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte og fordi skoledagen er mer praktisk og variert.

SV tar på alvor det stresset som mange barn og unge føler på i hverdagen, derfor skal elevene ha leksefri når de kommer hjem fra skolen. Vi vil ha mindre testing og nok kvalifiserte lærere slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt elev.

Motivasjon og læring henger nøye sammen. Når elevene er demotiverte, kjeder seg og ikke opplever at skoledagen er relevant, er det vanskelig å gi god læring. På karakterfrie ungdomsskoler føler elevene mindre stress i hverdagen og læringen blir bedre. SV vil ha forsterket vurdering av elevene gjennom mappevurdering i stedet for skoleeksamen.

SV vil:

En mer rettferdig verden

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt. Problemet er at disse ressursene er grovt ulikt fordelt både mellom og internt i land. SV mener at vi som er så rike som i Norge har et ansvar for å hjelpe andre, ikke bare i Norge.

Vi jobber for en mer rettferdig fordeling av penger og makt i verden, og vi mener Norge må støtte fattige lands arbeid for å sikre egne inntekter til å bekjempe fattigdom og satse på en god skole og et godt helsetilbud.

Norge må også støtte andre land med å kutte klimautslipp. Norge bør for eksempel hjelpe mer med støtte til å bygge ut fornybar energi og gi mer penger til å bevare regnskog.

Det er rekordmange mennesker på flukt i verden. Antallet som søker asyl i Norge har variert. I 2015 kom det mange flere asylsøkere enn det gjør i dag. I 2020 var det bare 1386 som søkte om asyl i Norge, blant annet som følge av koronapandemien. Det er nødvendig at land i nærområdene til krig og katastrofer, slik som Tyrkia, Libanon, Jordan og Uganda, gis støtte og avlastning ved at det hentes ut flere kvoteflyktninger.

Kvoteflyktninger er personer som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Regjeringen har vedtatt at Norge i 2021 skal ta imot 3 000 kvoteflyktninger. SV mener dette er for lite når vi vet hvor stort behovet er. Vi har derfor foreslått at Norge årlig skal ta imot 5000 de siste årene, som er i tråd med det UNHCR har bedt oss om. 

Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering alle steder i samfunnet. Vi kjemper mot diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet. Det skal ikke være etternavnet ditt som avgjør om du får deg jobb eller får mulighet til å leie et hus eller en leilighet.

SV vil:

Flyktningleir i Hellas. Foto

Noe mer du lurer på?

Er det noen flere temaer du vil vite hva SV mener om? Du kan lese mer om SVs politikk på en rekke forskjellige temaer på siden: SV fra A til Å.

Arbeidsprogrammet er utgangspunktet for vår politikk. Du finner arbeidsprogrammet vårt for perioden 2021 til 2025 her: https://www.sv.no/politikken/arbeidsprogram/.

Du kan lese mer om SVs historie på vår historieside: SVs historie, og om vår ideologi i vårt Prinsipprogram