Partiet

SV er partiet for deg som vil ha et samfunn med sterke fellesskap, små forskjeller, og en offensiv plan for en rettferdig løsning på klimakrisen.

Norge står overfor tre store utfordringer. Sammen med resten av verden skal vi løse den globale klimakrisen. I tillegg står vi overfor en økonomisk krise, som et oljeavhengig land som er avhengig av å skape nye næringer å leve av i framtiden. Til slutt har vi en ulikhetskrise, med økende forskjeller i makt og rikdom i Norge.

SV er Norges eneste rødgrønne parti, og vi jobber for et rettferdig grønt skifte. Vi trenger en ny politisk kurs der interessene og behovene til vanlige mennesker og naturens tålegrenser kommer først. Det er på tide med en mer sosialistisk og grønn politikk. For de mange – ikke for de få.

SVs politiske og organisatoriske arbeid henger nøye sammen. SV er et inkluderende, mangfoldig og demokratisk parti som lytter til folk. Gjennom å bygge en sterk, demokratisk organisasjon kan vi på sikt nå våre politiske mål. Derfor har SV et sterkt fokus på likestilling, antirasisme, samt på en anstendig retorikk og partikultur.

Helheten i SVs politiske arbeid bestemmes og utvikles gjennom prosesser i partidemokratiet, lokalt og nasjonalt. Oppgaven til våre valgte stortingspolitikere er å følge opp partiets politiske vedtak og arbeide for mest mulig gjennomslag for hele bredden i SVs politikk. Sentralt i SVs politiske arbeid står alliansebygging, med folk, bevegelser og aksjoner, som kan skape press for forandring, samt med andre partier som kan bidra til et flertall for forandring.

SV for de mange ikke for de få. Grafikk

Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Ungdom, også kjent som SU, er SVs ungdomsparti. SU organiserer ungdom opptil 30 år i kampen for et sosialistisk og feministisk samfunn. Selv om SU spiller en viktig rolle i SVs aktivisme, aktivitet og organisering er SU en selvstendig organisasjon med egen medlemsliste, politikk, ideologi og vedtekter.

Les mer om Sosialistisk Ungdom på deres nettsider: https://www.su.no

SU sosialistisk ungdom. Grafikk