Kurs for tillitsvalgte i SV 2024

Her finner du kurs for deg med verv i SV som tilbys av SV sentralt. Sett av datoene i kalenderen og meld deg på!

Våren 2024

Det er ingen kommende kurs fra SV sentralt før sommeren. Se nederst på denne siden for gjennomførte kurs i 2024.

Høsten 2024

Bli en mester i mobilisering: Meld lokallaget ditt på Zetkin-kurs!

Vi har lyst til å lære dere en arbeidsmetode for å øke deltakelsen i lokallagets aktiviteter. Det vil vi gjøre ved å introdusere dere for den digitale plattformen Zetkin. Vi ønsker særlig å vise hvordan dere kan bruke ringeoppdrag for å:

  • Kartlegge hva medlemmer vil bidra med
  • Mobilisere medlemmer

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete, Nils-Erik Flatø og Felix Vaager (Organisasjonsrådgivere i SV)

Nasjonalt lokallagslederforum for lokallagsledere (digitalt)

I 2024 skal vi samle lokallagsledere for å diskutere stort og smått, og kurse oss i ulike ferdigheter som dere måtte ønske. Selve temaet for forumet blir formidlet nærmere kursdato, men meld dere gjerne på allerede nå.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Gjennomførte kurs i 2024

Kurs for nestledere og ledere i lokallag (februar/mars)

Vi tilbyr egne digitale kurskvelder for nestledere og lokallagsledere i SV. Her snakker vi om rolleforståelse, møteledelse og partikultur. Forhåpentligvis vil dette kurset gjøre dere tryggere i rollen som ledere i SV.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Hvordan bli størst på venstresiden? (april)

Dette var en inspirasjonskveld for lokallagsstyrene med partileder Kirsti Bergstø hvor hun la frem sin visjon for partiet, og styret får nyttige måter å jobbe på.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Nasjonalt lokallagslederforum for lokallagsledere (april)

I 2024 skal vi samle lokallagsledere for å diskutere stort og smått, og kurse oss i ulike ferdigheter som dere måtte ønske. Selve temaet for forumet blir formidlet nærmere kursdato. Neste lokallagslederforum blir i november.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Kurs i medlemsregisteret til SV: Hypersys (april)

Lær deg hvordan du håndterer medlemslisten, får oversikt over nye medlemmer og sender ut e-post til lokallaget. Kurset passer for den som er medlemsansvarlig.

Kurs for lokallagskasserere i regnskapsføring (digitalt)

I april gjennomførte partikontorets økonomiavdeling kurs i regnskapsføring for lokallag. Dette kurset passer for kasserer i lokallaget. Tema for kurset var: regelverk, økonomiinstruks, verktøy, maler og partiregnskap.