Kurs for tillitsvalgte i SV 2024

Her finner du kurs for deg med verv i SV som tilbys av SV sentralt. Sett av datoene i kalenderen og meld deg på!

Kurs for nestledere og ledere i lokallag (Kurset ble gjennomført i februar)

I 2024 tilbyr vi egne digitale kurskvelder for nestledere og lokallagsledere i SV. Her skal vi snakke om rolleforståelse, møteledelse og partikultur. Forhåpentligvis vil dette gjøre dere tryggere i rollen som ledere i SV.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Kurs for styremedlemmer i SV

Vi kommer med info om kurs for styremedlemmer og dato i løpet av februar/mars. Påmelding vil da bli lagt ut her.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Nasjonalt lokallagslederforum for lokallagsledere (digitalt)

I 2024 skal vi samle lokallagsledere for å diskutere stort og smått, og kurse oss i ulike ferdigheter som dere måtte ønske. Selve temaet for forumet blir formidlet nærmere kursdato, men meld dere gjerne på allerede nå.

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete og Nils-Erik Flatø (Organisasjonsrådgivere i SV)

Kurs i medlemsregisteret til SV: Hypersys

Lær deg hvordan du håndterer medlemslisten, får oversikt over nye medlemmer og sender ut e-post til lokallaget. Kurset passer for den som er medlemsansvarlig

Bli en mester i mobilisering: Meld lokallaget ditt på Zetkin-kurs!

Vi har lyst til å lære dere en arbeidsmetode for å øke deltakelsen i lokallagets aktiviteter. Det vil vi gjøre ved å introdusere dere for den digitale plattformen Zetkin. Vi ønsker særlig å vise hvordan dere kan bruke ringeoppdrag for å:

  • Kartlegge hva medlemmer vil bidra med
  • Mobilisere medlemmer

Kursholdere: Stine Solvoll Navarsete, Nils-Erik Flatø og Felix Vaager (Organisasjonsrådgivere i SV)