Kontakt

Her finn du kontaktinformasjon til dei tilsette på SVs partikontor, i fylka og i SVs stortingssekretariat.

SVs partiorganisasjon

Partikontoret

Partikontoret står for den daglege drifta av SVs landsomfattande partiorganisasjon, og handtererar førespurnader etter SVs serviceerklæring. Partikontoret ligg i Møllergata i Oslo.

SV – Sosialistisk Venstreparti
Møllergata 4, 0179, Oslo
E-post: post@sv.no
Telefon: 21 93 33 00

Kontaktinformasjon til tilsette på partikontoret

Fylkeslag og lokallag

Kontaktinformasjon til tilsette i fylkeslaga

Kontaktinformasjon til fylkeslaga og lokallaga

SV på Stortinget

Stortingssekretariatet

Stortingssekretariatet bistår SVs stortingsrepresentanter i deira daglege arbeid.

SVs stortingsgruppe
Postboks 1700 Sentrum, 0062 Oslo
E-post: sv.postmottak@stortinget.no
Telefon: 92 25 24 94

Kontaktinformasjon til tilsette i stortingssekretariatet

SV sine stortingsrepresentantar

Kontaktinformasjon og informasjon om SVs stortingsrepresentantar

Pressehenvendelser

Kontaktinformasjon for pressehenvendelsar