Kontakt

Her finn du kontaktinformasjon til dei tilsette på SVs partikontor, i fylka og i SVs stortingssekretariat.

Partikontoret

Partikontoret står for den daglege drifta av SVs landsomfattande partiorganisasjon.

SV – Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
E-post: post@sv.no
Telefon: 21 93 33 00

Partikontoret skal handtera førespurnader etter partikontoret si serviceerklæring.

Stortingssekretariatet

Stortingssekretariatet bistår SVs stortingsrepresentanter i deira daglege arbeid.

SVs stortingsgruppe
Postboks 1700 Sentrum, 0062 Oslo
E-post: sv.postmottak@stortinget.no
Telefon: 23 31 34 00

Fylkes- og lokallag

Kontaktinformasjon til fylkeslaga og lokallaga

SVs stortingsrepresentantar

Kontaktinformasjon og informasjon om SVs stortingsrepresentantar

Tilsette i stortingssekretariatet