Kontakt

Her finn du kontaktinformasjon til dei tilsette på SVs partikontor, i fylka og i SVs stortingssekretariat.

Partikontoret

Partikontoret er hovudadministrasjonen for SV sin landsomfattande partiorganisasjon.

SV – Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Epost: post@sv.no
Telefon: 21 93 33 00

Partikontoret skal handtera førespurnader etter partikontoret si serviceerklæring.

Tilsette på partikontoret

Fylkes- og lokallag

Du finn kontaktinformasjon til fylka og lokallaga deira på denne sida.

Tilsette i fylka

Alle fylka har ein eller fleire tilsette. Her finn du kontaktinformasjonen deira

Stortinget

Telefon: 23 31 34 00
E-post: sv.postmottak@stortinget.no
Adresse: Postboks 1700 Sentrum, 0062 Oslo

SVs stortingsrepresentantar

Du finn kontaktinformasjon og informasjon om SVs stortingsrepresentantar her https://www.sv.no/menneskene-i-sv/stortingsrepresentanter/

Tilsette i stortingssekretariatet

Stortingssekretariatet bistår SV sine stortingsrepresentantar i arbeidet deira som folkevalde.

Administrasjon

Kommunikasjonsavdelinga

Politiske rådgjevarar

Organisatorisk avdeling

I permisjon