Arbeidsprogram

Hva skal SV gå til valg på i 2025? 

Arbeidsprogrammet er et av partiets viktigste dokumenter og skal slå fast partiet sin politikk og hovedsatsinger for 2025-2029. Programmet skal vedtas på landsmøtet i 2025. 

Nå setter vi i gang diskusjonen i hele partiet om hva som skal være våre hovedsaker fram mot 2029. Hvem som sitter i komiteen og oppdatert informasjon om prosessen finner dere på denne siden.  

Start diskusjonen i lokallaget nå! 

Her finner dere et opplegg med spørsmål og utfordringer dere kan bruke på et lokallagsmøte for å sette i gang spennende diskusjoner som også programkomiteen nå har.