open menu

Personvern

Denne erklæringen redegjør for SVs behandling av personopplysninger. Den ble sist oppdater 07/03-2016.

Sosialistisk Venstrepartis behandling av personopplysninger reguleres og påvirkes blant annet av Personopplysningsloven og «Partifinansieringsloven» (Partiloven kap. 4).

 

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partifinansieringsloven inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier.

Nettsider

På SVs nettsider benytter vi oss av tredjepartstjenester som angår deg som leser av sv.no. Vi har koblet nettsidene opp mot Facebook for at det skal bli lettere for brukere å dele innhold og vi benytter Google Analytics sin statistikktjeneste.

Google Analytics er en gratis tjeneste fra Google som genererer detaljert statistikk om brukerne på sv.no. Google Analytics gir SV oversikt over antall brukere, hvor brukerne befinner seg, hvor de kommer fra, hvilken datamaskin de bruker, hvilken plattform, m.m. Les mer om Google og personvern. 

Facebook er et internettbasert sosialt nettverk tilgjengelig for alle med en aktiv e-postadresse. Mennesker bruker Facebook for å holde kontakt med venner, laste opp foto, dele lenker, informasjon og video, samt at de får vite mer om mennesker de møter. SV bruker en plugin på nettsidene som gjør det enkelt for folk å dele innhold fra sv.no med sine kontakter. Les mer om Facebook og personvern her.

Våre servere og brannmurer logger og oppretter regler basert på trafikk. Disse reglene knyttes til IP-adresser. Vi utleverer ikke disse loggene eller reglene med mindre det foreligger dom, pålegg fra politiet eller i forbindelse med etterforskning av trusler fremmet mot partiet eller partiets medlemmer. Ved en eventuell utlevering av logger vil vi utlevere det absolutte minimum som oppfyller dom/pålegg/behov.

E-postlister

Det er mulig å melde seg på e-postlister fra sv.no. Abonnenter vil da kunne motta nyheter og oppdateringer fra SV. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til e-postadressen, og vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved oppsigelse av abonnementet slettes e-postadressen – med mindre du ber om å bli plassert på en liste over personer som ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra oss.

SVs medlemsregister

I vårt medlemsregister registrerer vi ved innmelding navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Vi registrerer ikke personnummer. Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer, verv i organisasjonen etc. Verv i SV er offentlig informasjon og blir publisert på SVs nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i partiet vil også kunne bli gjort offentlig tilgjengelig (f.eks for at medlemmer eller andre skal kunne kontakte lokallag). I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver.

Tilgang til medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet, ansatte i fylkeslag og eventuelt andre som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen. Fylkesledere har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsledere kun har tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. I enkelte tilfeller vil det bli gjort skjønnsvurderinger som gir tilgang til flere personer i et lokallag. Tilgang til data er nivåstyrt og vi forsøker å til en hver tid ikke gi noen bredere tilgang enn nødvendig. SVs medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over, eller etter dom/pålegg fra politiet. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til innsyn@sv.no.

Offentliggjøring av gaver til SV

I henhold til Partifinansieringsloven offentliggjør SV bidrag til partiet etter de reglene som gjelder.

 

Cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter oss av tredjepartscookies fra Google (Google Analytics) og Facebook. Google Analytics er satt til å anonymisere IP-adresser, det samme gjelder Facebook. Dersom du melder deg inn i SV blir det satt cookies fra medlemsregisterleverandøren vår – Unicornis. Dersom du oppdager andre tredjepartscookies som du mener kommer fra vår nettside setter vi pris på om du kontakter oss med informasjon om dette.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går over en kryptert tilkobling. Dersom du melder deg inn i SV skjer dette via en iframe fra medlemsregisterleverandøren vår, denne er også kryptert.

 

Interne kommunikasjonsplattformer

Gjennom medlemskap i SV vil du kunne få tilgang til interne kommunikasjonsplattformer. Disse benytter informasjonskapsler for å la deg logge inn, IP-adresser vil bli logget for å hindre misbruk og dine personopplysninger vil bli overført til et nytt sted. Serverene er plassert i Norge og all kommunikasjon med medlemsregisteret skjer kryptert og kun ved behov. Å delta i interne kommunikasjonsplattformer er som å være på et møte i SV. Det endrer ikke at ditt medlemskap er en sensitiv personopplysning, men det kan finnes lister over «møtedeltakere» og andre medlemmer vil se at du er der. Dersom ditt medlemskap i SV krever særlig beskyttelse ber vi om at du kontakter oss på post@sv.no før du benytter deg av disse løsningene.

 

 

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på SVs personvernpolicy, kan du ta kontakt med oss på post@sv.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter