Politiske forslag, utspill og innlegg

Miljø

Tips til hvordan din kommune kan jobbe med plastforsøplingLast ned
Forslag til vedtak om FNs NaturavtaleLast ned
Miljøplattform for oppdrettsnæringenLast ned
Tips for klimatiltak i kommuner og fylkeskommunerLast ned
Leserinnlegg: Verdens miljødag 2020 på bokmålLast ned
Lesarinnlegg: Verdas miljødag 2020 på nynorskLast ned
Interpellasjon: Inngrepsfri villmarksnaturLast ned

Samferdsel

Interpellasjon: Jernbanepakke 4Last ned
Leserinnlegg: Jernbanepakke 4Last ned

Arbeidsliv

Notat om lærerstreikenLast ned
Notat om hovedtariffoppgjør og tillitsreformLast ned
Skjenkebevilling og tarifflønnLast ned
Heltid i kommuneneLast ned
Forslag til utspill om heltidLast ned
Deltidstall for 2018Last ned
Leserinnlegg: 1. mai på bokmålLast ned
Leserinnlegg: 1. mai på nynorskLast ned
Oversikt over arbeidsledige – desember 2020Last ned
Lokalt innlegg om sosial krisepakkeLast ned

Helse og omsorg

Interpellasjon om samboergaranti Last ned
Interpellasjon om helseoppfølging av flyktningerLast ned
Innspillsnotat til stortingsmelding om prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenesterLast ned
Om Rusreformen 2021Last ned
Interpellasjon om helsepassLast ned
Interpellasjon om BPALast ned
Interpellasjon om aldersgrense for ledsagerbevisLast ned

Økonomi og næring

Debattinnlegg om kommuneøkonomi 2021Last ned
Interpellasjon om månedlig fakturering av kommunale-avgifterLast ned
Notat om barnetrygd og sosialhjelpLast ned
Leserinnlegg om kommuneøkonomiLast ned
SVs kommuneøkonomi for 2022Last ned
SVs fylkeskommuneøkonomi for 2022Last ned
Forklaring til SVs kommuneøkonomiopplegg for 2022Last ned
Interpellasjon om barnetrygd til sosialhjelpsmottakereLast ned
Forslag til utspill om fattigdomLast ned
Utspill om profitt i velferdLast ned
Leserinnlegg om krisepakker på bokmålLast ned
Leserinnlegg om krisepakker på nynorskLast ned
Komensasjonsordningen for næringslivetLast ned
Oppsummering av regjeringens opplegg for kommuneneLast ned
Leserinnlegg om kommuneopplegg på bokmålLast ned
Lesarinnlegg om kommuneopplegg på nynorskLast ned
Leserinnlegg: «Forsvar velferden» på bokmålLast ned
Lesarinnlegg: «Forsvar velferda» på nynorskLast ned
Forslag om julebidrag til sosialhjelpsmottakereLast ned

Kultur og likestilling

Ressurspakke fra Skeive sosialisterLast ned
Interpellasjon om seksuell trakasseringLast ned
Notat om nasjonalt bibliotekløftLast ned
Utspill om fritidstilbud til barn og ungeLast ned
Oversikt over fritidstilbud i kommunene 2015-2017Last ned
Leserinnlegg om fødselsomsorgLast ned
Interpellasjon om Moria på bokmål Last ned
Interpellasjon om Moria på nynorskLast ned
Leserinnlegg: «Evakuer barna i flyktningleiren Moria» på bokmålLast ned
Lesarinnlegg: «Evakuer barna i flyktningleiren Moria» på nynorskLast ned
Interpellasjon om universelt utformede lekeplasserLast ned

Annet

Interpellasjon om demokratiguiderLast ned
Interpellasjon om politikergodtgjørelserLast ned
ICAN Cities Appeal – en sak for kommuneneLast ned
Flyktningsituasjonen i UkrainaLast ned
Ukraina kortinnlegg – bokmålLast ned
Ukraina kortinnlegg – nynorskLast ned
Info om EU/EØS-utvalgetLast ned
Valg 2021: Lokale leserinnlegg hovedbudskap på bokmålLast ned
Valg 2021: Lokale leserinnlegg hovedbudskap på nynorskLast ned