Dette får du som SV-medlem

Du kan lære mer om SVs politikk og hva vi jobber med. Bla. ved å motta SVs nyhetsbrev, med oppdatering av aktuelle saker og aktiviteter i regi av partiet. I tillegg kan du delta på nettmøter, kurs, konferanser og diskusjoner med politikere.

Bli med på å påvirke lokal og nasjonal politikk

Delta i politiske diskusjoner på SVs fysiske og digitale møter. Partiet sentralt og fylkeslagene arrangerer jevnlig nettmøter og fysiske møter, hvor medlemmer og tillitsvalgte inviteres for å lære om og diskutere politiske og organisatoriske temaer. Løft og få gjennomslag for saker du er mener er viktige og bruk din stemmerett i lokallaget til å påvirke SVs politikk. Du kan også bli valgt til delegat på fylkesårsmøtet eller til partiets landsmøte.

Engasjer deg i lokal politikk og bli tillitsvalgt i partiet

Ta del i kommunepolitikken gjennom lokallaget, og få mulighet til å jobbe for saker som er viktig for deg i ditt lokalmiljø. Still på liste ved kommune- eller fylkesvalget, og bli lokalpolitiker. Kontakt lokallaget ditt hvis du er interessert i å stille til valg som tillits- eller folkevalgt.

Delta i organisasjonsarbeid og valgkamp

Jobb med valgkamp, media og kampanjeaktiviteter for å få gjennomslag for og synliggjøre SVs og vår politikk. Bidra til å organisere aktiviteter sammen med andre SV-ere og samarbeidspartnere. Kontakt lokallaget ditt for mer info.

Bli med i et politisk nettverk

SV har flere politiske nettverk. Ved å delta i nettverkene kan du bla:

SV har følgende politiske nettverk:

Send en e-post til medlem@sv.no dersom du ønsker å delta i et nettverk.

Info om medlemsrettigheter og betaling

Ditt medlemskap i Sosialistisk Venstreparti gjelder for et kalenderår (med mindre du f.eks. meldte deg inn under en medlemskampanje på slutten av året). 

Når du har betalt medlemskontingenten din, regnes du som aktiv medlem i organisasjonen, og har alle medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan lese om vår behandling av personopplysningene til medlemmer her.

Hvert år fornyes medlemmer til neste år, og betalingsinformasjon sendes ut. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem.

Priser for medlemskap

Endring av medlemsskap

Dersom du ønsker å gjøre endringer knyttet til ditt medlemskap (f.eks. endre type kontingent, opplyse om ny adresse ved flytting, eller melde deg ut av partiet), send en e-post til medlem@sv.no. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som er betalt.

Emner

Medlemskap