Arrangementer

Her finner du tips og eksempler på aktiviteter og arrangementer dere kan avholde i fylkeslaget eller lokallaget.

Dere kan søke til SVs organisasjonsfond om støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Les mer om organisasjonsfondet her.
For alle SV- arrangement er det svært viktig å følge smittevernsreglene. Sett dere nøye inn i hva som gjelder i din kommune.

Huskeliste for arrangementer

Her kan du laste ned huskeliste for mobilisering til arrangementer.

Huskeliste for arrangementer (gjelder alle typer arrangementer)
Last ned

Eksempler på aktiviteter i fylkeslag

Her kan du laste ned eksempler på aktiviteter dere kan avholde i fylkeslaget.

Eksempler på aktiviteter i fylkeslagLast ned

Sosialistisk Venstreparty

Her finner du tips og bildemateriell for å arrangere Sosialistisk Venstreparty.

Gate-/Torgfest

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gate-/torgfest» og forsidebilde til Facebook.

Medlemsmøter

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Medlemsmøter i SV» og forsidebilde til Facebook.

Folkemøte/Åpent møte

Her kan du finne mal for arrangementet «Folkemøte» og forsidebilder til Facebook.

Duellmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Duellmøte» og forsidebilder til Facebook.

Ny i SV-møte

Her kan du laste ned mal for Ny i SV-møte og Facebook-banner.

Gi SV beskjed/Innspillsmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gi SV beskjed» og forsidebilde til Facebook.

Barselkafé

Inviter foreldre som er i foreldrepremisjon til å diskutere politiske spørsmål som angår dem og deres barn i en hyggelig og uformell setting.

Ut i naturen med SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Ut i naturen med SV» og forsidebilder til Facebook.