Arrangementer

Gruppe med folk som sitter rundt bord og smiler, prater og spiser.

Her finner du tips og eksempler på aktiviteter og arrangementer dere kan avholde i fylkeslaget eller lokallaget.

Dere kan søke til SVs organisasjonsfond om støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Les mer om organisasjonsfondet her.

Huskeliste for arrangementer

Huskeliste for arrangementerLast ned

Eksempler på aktiviteter i fylkeslag

Her kan du laste ned eksempler på aktiviteter dere kan avholde i fylkeslaget.

Eksempler på aktiviteter i fylkeslagLast ned

Sosialistisk Venstreparty

Her finner du tips og bildemateriell for å arrangere Sosialistisk Venstreparty.

Gate-/Torgfest

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gate-/torgfest» og forsidebilde til Facebook.

Medlemsmøter

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Medlemsmøter i SV» og forsidebilde til Facebook.

Folkemøte/Åpent møte

Her kan du finne mal for arrangementet «Folkemøte» og forsidebilder til Facebook.

Duellmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Duellmøte» og forsidebilder til Facebook.

Ny i SV-møte

Her kan du laste ned mal for Ny i SV-møte og Facebook-banner.

Gi SV beskjed/Innspillsmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gi SV beskjed» og forsidebilde til Facebook.

Barselkafé

Inviter foreldre som er i foreldrepremisjon til å diskutere politiske spørsmål som angår dem og deres barn i en hyggelig og uformell setting.

Ut i naturen med SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Ut i naturen med SV» og forsidebilder til Facebook.

Byttemarked med SV

Her kan du laste ned mal for hvordan dere kan gjennomføre et byttemarked.

Rød-grønn kaffe

Her kan du laste ned en mal for hvordan du får til en vellykket rød-grønn kaffe.

SV-kafé

Her kan du laste ned mal for hvordan dere kan gjennomføre en SV-kafé.