Kampanjer og valgkamp

Her finner du informasjon om SVs politiske kampanjer og valgkamparbeid.

Arbeidsplan 2021

Her kan du lese og laste ned SVs arbeidsplan for 2021. Arbeidsplanen er en flerårig strategi som slår fast hvordan vi skal nå de overordna politiske og organisatoriske målene for partiet.

Koronakrisen

Hvordan kan man sørge for godt smittevern på SV-arrangementer? Her finner du informasjon om hvordan man kan organisere arrangementer på en trygg og forsvarlig måte.