Organisasjonsfondet

Har du gode ideer du gjerne skulle ha realisert? Men det koster kanskje penger? SVs organisasjonsfond gir støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Søknader behandles fortløpende så det er mulig å søke hele året.

Retningslinjer for organisasjonsfondet

Søknader til organisasjonsfondet må oppfylle vilkårene i fondets formål. Søkere som får økonomisk støtte må også sende partikontoret en kort rapport om prosjektet i etterkant. Les mer om retningslinjer her.

Søknadsskjema

Rapportskjema

Søknad og rapport sendes til: post@sv.no, evt per post til Sosialistisk venstreparti, Hagegata 22, 0653 Oslo.